Geen akkoord over zware beroepen: Gezondheid van de werknemers in gevaar

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. De vakbonden deden in het voorjaar een voorstel om de consensus over de vier basiscriteria voor zware beroepen in de privésector verder te verfijnen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven. Overleg is meer dan een veto stellen. We betreuren dat de regering voorwaarden heeft vastgelegd die elk ernstig sociaal overleg in het cruciale dossier over zware beroepen onmogelijk maken. Dit door een strikt budgettaire aanpak op te leggen in plaats van te opteren voor een aanpak die rekening houdt met de gezondheidsrisico’s voor de werknemers. Lees verder.