Indexering flexiloon

Vanaf 1 maart 2022 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon 10,13 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,78 EUR per uur (totaal dus 10,91 EUR).

 

 

Flexi-jobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités (of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder het desbetreffend paritair comité ressorteert):
• Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij,
industriële broodbakkerijen (PC 118.03)
• Handel in voedingswaren (PC 119)
• Zelfstandige kleinhandel (PC 201)
• Kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
• Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01)
• Horeca (PC 302)
• Grote kleinhandelszaken (PC 311)
• Warenhuizen (PC 312)
• Kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314)