Wettelijk betaalde feestdagen 2023

De tien wettelijke feestdagen 2023 zijn:

  • Nieuwjaar: Zondag, 1 Januari 2023
  • Paasmaandag: Maandag, 10 April 2023
  • Dag van de Arbeid: Maandag, 1 Mei 2023
  • O.H. Hemelvaart: Donderdag, 18 Mei 2023
  • Pinkstermaandag: Maandag, 29 mei 2023
  • Nationale feestdag: Vrijdag, 21 Juli 2023
  • O.L.V. hemelvaart: Dinsdag, 15 Augustus 2023
  • Allerheiligen: Woensdag, 1 November 2023
  • Wapenstilstand: Zaterdag, 11 November 2023
  • Kerstmis: Maandag, 25 December 2023

Algemeen principe is dat de werknemer niet mag werken tijdens tien feestdagen per jaar en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Maar er indien zondagsarbeid in de sector of krachtens de Arbeidswet is toegestaan, mag er wel gewerkt worden tijdens een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op “inhaalrust “.

Om de tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze “vervangingsdag ” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang.

Opgepast! De werkgever is verplicht vóór 15 december 2022 een bericht aan te plakken met de melding van de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen.

Heb je vragen rond de regelgeving van feestdagen, neem dan contact op!