Opgepast met toegestane afwezigheid

Soms is er weinig werk en moet je als werknemer niet komen werken. Teken in geen geval een document voor ‘toegestane afwezigheid’!  Reageer als op de loonfiche de notie ‘toegestane afwezigheid’ staat!

Dergelijke afwezigheid staat gelijk met onbetaald verlof. In bepaalde sectoren heeft het gevolgen voor de berekening van de eindejaarspremie, eco-cheques en vakantiedagen van het komende jaar. Daarenboven kan het repercussie hebben op je ziekteverzekering.

Toegestane afwezigheid kan als je het als werknemer hebt aangevraagd. bv. voor extra vakantie te nemen of in noodzakelijke situaties. Zet dergelijke aanvraag steeds op papier!

 

Vakbondsbijdragen aftrekken van je belastingen?

Het maandelijks lidgeld aan de vakbond is in principe een aftrekbare beroepsuitgave.

Doch moet er een onderscheid gemaakt worden tussen lidgeld betaald als werknemers of tijdens een periode van werkloosheid.

  • Lidgeld die is betaald in de periode als werknemer kan alleen worden afgetrokken als de werkelijke beroepskosten worden aangeven.
  • Lidgeld die betaald is in de periode van werkloosheidsuitkeringen, mag de aangifte van het bedrag van werkloosheid (code 1260 of 1264) verminderd worden met het lidgeld.

ABVV kiest binnenkort een nieuwe Voorzitter

Het federaal bureau van het ABVV besliste vandaag over het voorzitterschap van het ABVV.

Voorzitter Robert Vertenueil had gisteren zijn mandaat neergelegd nadat bleek dat hij niet meer op de steun kon rekenen van zijn instanties. Dit werd vandaag bevestigd door het federaal bureau van het ABVV waardoor het proces van verkiezingen voor een nieuwe voorzitter dient te worden gestart.

Op voorstel van het Federaal Secretariaat van het ABVV besliste het federaal bureau om onmiddellijk de opdracht van voorzitter toe te wijzen aan Thierry Bodson, om samen met de Algemeen Secretaris, Miranda Ulens en het voltallige Federaal secretariaat de dagelijkse leiding van het ABVV stevig in handen te nemen.

De kandidaturen van voorzitter van het ABVV worden vanaf vandaag opengesteld en lopen tot 15 juni. Rond 15 september wordt een Federaal Comité samen geroepen om over te gaan tot de officiële verkiezing van de voorzitter.

Het ABVV staat zeker klaar om de sociaaleconomische uitdagingen die zich aandienen het hoofd te bieden.

Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Moeite om uw belastingbrief in te vullen?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, passen we onze belastingservice dit jaar aan.

Het aantal bezoekers in onze gebouwen is vanzelfsprekend beperkt, zodat we de gezondheid van onze leden en van onze medewerkers kunnen beschermen. Het is dus enkel mogelijk om na het maken van een afspraak gebruik te maken van onze dienstverlening.

! Enkel voor aangiftes voor loontrekkenden, niet voor zelfstandige activiteiten in hoofd of bijberoep.

Afspraak maken kan via www.abvv-wvl.be/belastingen.