Paritair Comité 333: loonsverhoging

Paritair Comité 333: Toeristische attracties: De sectorale minimumbarema’s en de reële lonen worden vanaf 1/10/2019 verhoogd met 0,10 € per uur voor de werknemers met een uurloon of met 16,46 € per maand voor de werknemers met een maandloon.

De verhoging van de reële lonen op 1/10/2019 is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en /of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen voor 1/11/2019 op ondernemingsvlak zouden zijn toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze over de andere voordelen.

Werkloos? Ziek? Spreid nu je resterende vakantiedagen

Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.

Werkloos?

Duid daarom in oktober en november op je stempelkaart een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Ziek?

Laat aan je ziekenfonds weten dat je nog vakantiedagen open staan hebt. Dat doe je  via een vakantieattest speciaal formulier te verkrijgen in het ziekenfonds). Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Vergeet je het vakantieattest vóór 1 december te bezorgen aan je ziekenfonds? Dan zal er automatisch 24 dagen van je ziekte-uitkering ingehouden worden in de maand december.

Wijzigingen in de school- en studietoelagen

Wie recht heeft op een ‘studiebeurs’ voor zijn kinderen in het kleuter-, lager, secundair onderwijs of het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde (HBO5), krijgt zijn centen vanaf dit jaar van de uitbetaler van de kinderbijslag/Groeipakket. Voor andere hogeschoolstudenten blijft alles bij het oude.

De schooltoeslag is namelijk geïntegreerd in het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag. Het gevolg is dat de schooltoeslag niet langer door het Vlaams ministerie van Onderwijs wordt betaald, wel door de uitbetaler van het Groeipakket.

Als ouder hoef je niets meer te ondernemen. De schooltoeslag zal automatisch worden betaald; in september/ oktober de gezinnen met alleen kinderen jonger dan 18 mogen, eind oktober, in november of december de gezinnen met kinderen van boven 18.