Brochure “Ik engageer mij in mijn Europese Ondernemingsraad – De 10 onmisbare sleutels”

Speciaal voor de nieuw verkozenen in bestaande Europese ondernemingsraden (EOR) werd een brochure met algemene kijk op de werking van de Europese ondernemingsraden en hun bestaansreden

  1. Wat is de oorsprong van de EOR?
  2. Wat is een EOR en wat is de bedoeling ervan?
  3. Welke omzetting van de richtlijn in het nationaal recht?
  4. Hoe de onderhandelingen over een EOR opstarten?
  5. Hoe worden de mandaten onder de landen verdeeld en welke functies bestaan er binnen de EOR?
  6. Over welke onderwerpen heb ik recht op informatie en raadpleging?
  7. Hoe constructieve vergaderingen organiseren?
  8. Welke andere werkmethodes zijn er?
  9. Waar vind ik hulp van het ABVV?
  10. Nood aan bijkomende informatie?

Klein verlet voor lentefeest of communie

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerst communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.

Elkaar graag zien, dat is wat telt! Wij zijn er voor elkaar!

Discriminatie de wereld uit helpen, is een vakbondsprioriteit!

Iedereen wordt vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Op de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (Idahot) is er om aandacht te geven aan het volledige genot van de mensenrechten, op voet van gelijkheid, door lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) te eerbiedigen, te beschermen en te bevorderen.

Horval West-Vlaanderen streeft naar de gelijkheid van alle werknemers en roept Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie een halt toe.

 

Klein verlet voor Feest voor de vrijzinnige jeugd of commmunie

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerst communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.

Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk!

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’. Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Op die dag breken we een lans voor betere werkomstandigheden voor iedereen. Vandaag verliezen nog altijd veel te veel werknemers het leven om de kost te verdienen. Dat is niet normaal. Preventie blijft het beste middel om hen te beschermen.

 

Ziek op paasmaandag

Ziek op een feestdag?

Ben je ziek tijdens een periode waarin een feestdag valt  dan behoud je het recht op loon voor de feestdag(en) die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvang van de ziekte of ongeval, periode van zwangerschap- of bevallingsrust.

Heb je vragen rond de reglementering van feestdagen en of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen.