Eco-cheques voor Horeca-werknemers

In de periode van 1 december 2015 tot 30 november 2016 gewerkt in de Horeca? Dan heb je waarschijnlijk recht op eco-cheques!

Om het volledige bedrag van 250€ te krijgen moet je voltijds gewerkt hebben van 1 december 2015 tot 30 november 2016.

Werkte je niet de volledige periode, of deeltijds dan heb je recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties.

Ook extra’s hebben recht op eco-cheques. 1/260ste (of 1/312de in een zesdagenstelsel) van het totaalbedrag voor elke gewerkte dag. Enkel studenten hebben geen recht op eco-cheques.

De werkgever dient de eco-cheques in de maand december af te leveren en te noteren op je loonbrief.

Wil je meer weten over de sectorale cao ‘eco-cheques’ kom dan langs in een Horval West-Vlaanderen- kantoor!

ecocheques

 

Help jouw bedrijf volgend jaar duurzamer te zijn (Jaarlijks Actieplan voor welzijn op het werk)

Binnenkort wordt het Jaarlijks Actieplan (JAP) besproken, een ideaal moment om duurzaamheid op de agenda te zetten.

Jaarlijks moet elke werkgever een actieplan opstellen dat concrete voorstellen bevat om tijdens het komende werkjaar het welzijn op het werk te verbeteren. Het ontwerp voor het jaarlijks actieplan moet ten laatste op 1 november ter advies aan het CPBW of syndicale afvaardiging (als er geen CPBW is) worden voorgelegd. CPBW-leden of syndicaal afgevaardigden hebben ook het recht om zelf maatregelen voor te stellen.

Lees verder

 

groene-arbeidsplaatsen

Informatiewebsite FOD voor OR- en CPBW-leden

De FOD Werkgelegenheid lanceerde een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Op deze website vind je nuttige inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Bekijk de website: www.cpbw-ondernemingsraad.be

fod