Vakantiegeld… niet altijd evident.

  • Hoeveel vakantiegeld krijg ik?
  • Wanneer krijg ik dat uitbetaald?
  • Is er loonbeslag op vakantiegeld?
  • Krijg ik met een uitkering ook vakantiegeld?
  • Wat kan ik doen als ik geen vakantiegeld krijg?
  • Kan ik een voorschot vragen?

Heb je vragen rond je vakantiegeld, neem dan contact op met de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen. Zij maken je wegwijs.

Afbeeldingsresultaat voor vakantiegeld bbtk

cartoon BBTK

Boe­tes rond witte kassa voor­lo­pig on­mo­ge­lijk…

We vernemen dat amb­te­na­ren voor­lo­pig geen boe­tes kunnen innen bij horecazaken die geen witte kassa heb­ben, omdat zij vol­gens de Raad van State ‘geen wet­te­lij­ke mach­ti­ging’ heb­ben!  Hoe kan men zo hypocriet zijn…

Diegene die eerlijk de regelgeving volgen: witte kassa hebben én correct gebruiken zijn de dupe.

Deze regering juicht frauduleus gedrag toe!

De beelden van de dierenmishandeling in het slachthuis van Tielt laat niemand onberoerd.

Maar in de slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven werken honderden werknemers die geen dierenbeulen zijn en die fier zijn op hun competenties en met beroepsernst hun job uitoefenen! Zij worden nu ten onrechte negatief bekeken.

Massa handtekeningen werden verzameld om het slachthuis in Tielt te sluiten. Terecht als er enkel wordt gedacht aan de dieren, maar wat met de werknemers die hier onrechtstreeks de dupe van zijn???

Als vakbond verafschuwen we de gruwelpraktijken op dieren, maar door het sluiten van een bedrijf los je het probleem niet op. Je verplaatst het alleen maar! Bovendien zijn de werknemers die er niets mee te maken hebben slachtoffer. Als vakbond zijn we momenteel bezig om de zaak vanuit alle hoeken te bekijken en om hier gepast op te reageren zodoende dat zowel het dierenwelzijn als de loon– en arbeidsvoorwaarden van de werknemers kunnen gerespecteerd worden.

 

 

Onze sociale zekerheid is in gevaar!

Onze sociale zekerheid moet in het teken staan van de noden van de bevolking en niet in het teken van begrotingsdoelstellingen.

Wat de mensen nodig hebben, is een sterke sociale zekerheid voor een goede sociale bescherming voor iedereen, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg, een degelijk wettelijk pensioen waarmee ze waardig van hun leven na hun loopbaan kunnen genieten.

 

Lees verder.

16797559_1375973929090424_1039550306712821115_o