EFFAT Meat Project – 3rd Workshop ( sept 2023 )  – Bratislava, Slowakije # Meat The Standards

Opnieuw nam onze collega -secretaris Serrurier Sophie deel aan een workshop van de vleesindustrie.  Deze keer lag de focus op onderaannemingen en de controle-instanties in de vleessector. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Kroatië, Slovakije, Hongarije en ook België   brachten hun input en hun problematieken in kaart. We hebben nog een lange weg te gaan maar met de opstart van ELA gaan we de goeie richting uit.  We moeten onze EU- burgers de bescherming bieden om misbruiken tegen te gaan.

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) is opgericht om de lidstaten en de Europese Commissie te helpen ervoor te zorgen dat de EU-regels inzake arbeidsmobiliteit en coördinatie van de sociale zekerheid op een eerlijke, eenvoudige en effectieve manier worden gehandhaafd.

Op dit moment wonen of werken ongeveer 13,5 miljoen EU-burgers in een andere lidstaat en de mobiliteit binnen de EU blijft toenemen. Het vrije verkeer van werknemers en diensten is een pijler van de Europese Unie en wordt gezien als een van de belangrijkste verworvenheden van de EU-integratie. Het biedt werknemers en bedrijven de mogelijkheid om overal in de EU werk te zoeken en diensten te verlenen.

Om ervoor te zorgen dat de fundamentele vrijheid van verkeer in de praktijk werkt en individuen en bedrijven een eerlijke mobiliteit biedt, is er een reeks wetgevingen over arbeidsmobiliteit in de EU en is het noodzakelijk dat de overeengekomen regels goed worden gehandhaafd. Een effectieve handhaving in de lidstaten vereist een gestructureerde samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de bevoegde nationale autoriteiten en de uitvoering van gemeenschappelijke activiteiten zoals gezamenlijke arbeidsinspecties of de opleiding van nationaal personeel in grensoverschrijdende mobiliteitsregels.

De ELA is opgericht in 2019 en heeft sinds september 2021 haar permanente zetel in Bratislava, Slowakije.

 

Solidariteit kan je zien

Vakbond ABVV | Solidariteit kan je zien

Door de gezondheidszorg open te stellen voor big business hebben heel wat mensen geen toegang tot kwalitatieve en betaalbare zorg. De ngo FOS start daarom, samen met ABVV, de Socialistische Mutualiteiten en 11.11.11, een campagne om dat onrecht aan te kaarten. Familie-acteur Maxime De Winne toont hoe hij eruit zou zien indien hij in Peru was opgegroeid, een land waar de gezondheidszorg niet voor iedereen gelijk is. Daarbij gooit hij zijn medische geschiedenis te grabbel.

(Tekst: FOS)

MAKE CHOCOLATE FAIR

Met verschillende Europese vakbonden startten we eind vorig jaar met een petitie “Make Chocolate Fair” . Op 2 december om 9 uur worden de meer dan 110 000 verzamelde handtekeningen overhandigd aan Europese werkgeversfederatie Caobisco, Sint Michielslaan 47, 1040 te Brussel. Wees erbij! Neem contact op met HORVAL om af te spreken.

De Europese petitie

make chocolate fair