Ik werk op een feestdag, krijg ik extra loon?

In principe is werken op een feestdagen verboden, tenzij zondagsarbeid in de sector is toegelaten (zoals in de sector van toeristische attracties en de horecasector waar werknemers ook tewerkgesteld worden op een zondag).

Voor tewerkstelling op een feestdag heeft u recht op:

  1. Een normaal loon voor de verrichte arbeid;
  2. Een bezoldigde inhaalrustdag binnen de zes weken.

 

Meer info? Neem contact op met de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!

 

serveuse foto horval fed

Klein verlet voor feest vrijzinnige jeugd of communie?

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner. 

 Let op: voor de eerst communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.

 

Betaling vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni.

De Vakantiekas van de Voedingsnijverheid betaalt het vakantiegeld uit aan alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in de voedingsnijverheid (PC 118), de voedingshandel (PC 119), de landbouw (PC 144), de tuinbouw (PC 145) als voor de technische land- en tuinbouw (PC 132).

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie betaalt het vakantiegeld uit aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de horeca (PC 302), de toeristische attracties (PC 333) en als uitzendkracht (PC 322).

Werkte je in 2016 in een van bovenstaande sectoren en ontving je geen vakantiegeld spring dan een binnen met je loonbrieven op een Horval West-Vlaanderen – secretariaat. We zoeken het voor je uit!

 

Vakantiegeld voor invaliden of de inhaalpremie

Wie langdurig arbeidsongeschikt is heeft recht op een inhaalpremie indien:

  • Op 31 december 2016 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt is als werknemer, werkloze of zelfstandige
  • Én in mei 2017 nog steeds arbeidsongeschikt.

De premie wordt automatisch door het ziekenfonds op de rekening gestort, samen met de uitkering voor de maand mei.

Het bedrag is afhankelijk van je statuut (zelfstandige, werknemer/werkzoekende) en indien je als werknemer/werkzoekende langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt dan speelt de gezinssituatie ook een rol.

  • Werknemer/werkzoekende > 1 jaar arbeidsongeschikt: € 314,25
  • Werknemer/werkzoekende > 2 jaar arbeidsongeschikt: € 503,46 – gezinshoofden € 532,46
  • Zelfstandigen > 1 jaar arbeidsongeschikt: € 212,25Afbeelding1