Op zoek naar een nieuwe job? Pas op bij een deeltijdse tewerkstelling!

Zal u minder uren dan het maximum aantal uren voorzien in de onderneming werken of zal u minder verdienen dan het loon voor een volledige werkweek, dan zal u aanzien worden als deeltijdse werknemer.

Er zijn drie categorieën van deeltijdse werknemers:

  • de deeltijdse werknemer die wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer;
  • de deeltijdse werknemer met behoud van rechten;
  • de vrijwillig deeltijdse werknemer.

Afhankelijk van de categorie waarin u als deeltijdse werknemer zal bevinden, dient u bij aanvang van uw tewerkstelling bepaalde administratieve zaken te verrichten en zijn er consequenties indien u werkloos wordt na uw tewerkstelling.

Informeert u voor u een deeltijdse job aanneemt op de Werkloosheidsdienst van het ABVV.

Vakantiegeld en werkloosheidsuitkering: opgelet in december!

Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Dan loop je het risico in de maand december minder uitkering te krijgen.

 

Voor wie?

Je werkte in 2017 als én je ontving vakantiegeld via een vakantiekas. Bleef je sindsdien volledig werkloos, dan betaalt de RVA je in 2018 geen uitkering voor de dagen waarvoor je al vakantiegeld kreeg. Neem je deze dagen niet op voor december 2018, dan brengt de RVA deze dagen automatisch in mindering van je uitkering voor de maand december 2018. Je uitkering zal dan een heel stuk lager zijn.

Wat moet je doen?

Je kan sowieso geen uitkering krijgen voor dagen gedekt door het vakantiegeld die je vakantiekas betaalde. Dat is wettelijk geregeld. Maar je kan wel die dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2017 zodat de financiële impact kleiner is.

Duid dus in november op je stempelkaart nog enkele dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jou gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Hoeveel verlofdagen?

Wil je weten hoeveel verlofdagen je nog moet opnemen, dan kan je dit rustig thuis bekijken op het e-loket ‘Mijn ABVV’. Je kan ook steeds terecht in je ABVV-Werkloosheidsdienst voor meer informatie.

Heb jij recht op jeugdvakantie?

Heb je vorig jaar de schoolbanken verlaten en ben je nu aan het werk? Dan heb je mogelijk recht op jeugdvakantie.

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiegeld en een aantal vakantiedagen. deze berekening gebeurt op basis van de werkprestaties het jaar voordien.  Als schoolverlater is het bijna onmogelijk om recht te hebben op vier weken vakantie, aangezien je geen volledig jaar gewerkt hebt. Maar misschien heb je wel recht op jeugdvakantie!

Informeer je bij Horval West-Vlaanderen!

Opnieuw besparingen op de kap van zieke werknemers!

Opnieuw besparingen op de kap van zieke werknemers: aanpassing van ziekte-uitkering bij gedeeltelijke werkhervatting goedgekeurd!

Vanaf 1 april 2018 zal de meerderheid van de langdurig zieke werknemers die geleidelijk aan het werk hervatten een lagere ziekte-uitkering ontvangen dan vandaag. De regering-Michel blijft onvermoeibaar de meest kwetsbare mensen in onze samenleving aanpakken. Gepensioneerden, werklozen en zieken zijn overduidelijk de favoriete slachtoffers van deze regering.

Lees verder.

Persdossier

 

Afbeelding1

Afschaffing werkhervattingstoeslag!!!

55 plussers die het werk hervatte kon onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een werkhervattingstoeslag.

In het kader van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de werkhervattingstoeslag overgedragen van het federale aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Vanaf 15 maart 2018 is de werkhervattingstoeslag afgeschaft voor wie in Vlaanderen woont.

 

Bijverdienen als gepensioneerde.

De kans dat je nauwelijks toekomt met je pensioen is reel. Een centje bijverdienen in plaats van te relaxen en nog meer de broekriem dicht te trekken lijkt onoverkomelijk.

Maar bezint eer ge begint bij te klussen! Kijk vooraf na wat de impact van het klussen is op je pensioen! De impact is namelijk afhankelijk van je leeftijd en van het aantal jaar dat je gewerkt hebt !

Lees onze technische fiche over flexi-jobs en consulteer de website van de Federale Pensioendienst.

Laat je informeren door onze sociaal consulenten !