SWT: herwaardering bedrijfstoeslagen

Wie op SWT (brugpensioen) is of gaat krijgt een bedrijfstoeslag uitbetaald door de werkgever of door een Sociaal Fonds.

De bedrijfstoeslag wordt bepaald op moment van SWT. Deze kan enkel nog gewijzigd worden door een indexering.

Op 1 januari 2021 was er herwaardering van de toeslag want betekent dat de maandelijkse bedrijfstoeslag vanaf dan aangepast werden.

 

Werkloos in december? Alleen uitkering als ik al mijn verlofdagen openomen heb!

Werkte je vorig jaar? Dan heb je dit jaar recht op betaald verlof. Je kreeg daarvoor vakantiegeld – als arbeider van de verlofkas – dat overeenkomt met een aantal (volle) dagen betaald verlof. Opgelet, de RVA rekent verlofdagen altijd om naar de zesdagenweek omdat je zes dagen per week een uitkering krijgt.

Dat ‘betaald verlof’ moet je verplicht opnemen voor het einde van het jaar, ook als je volledig werkloos bent. Je kiest zelf wanneer. Hou er wel rekening mee dat je voor die dagen geen stempelgeld krijgt, aangezien je hiervoor al vakantiegeld kreeg.

Als je nog veel dagen betaald verlof hebt, doe je er misschien beter aan die dagen te spreiden over de rest van het jaar. Anders houden wij die dagen in december af van je uitkering. Voor de dagen ‘betaald verlof’ vul je op je stempelkaart letter ‘V’ in. Weet je niet op hoeveel dagen betaald verlof je recht hebt of hoeveel dagen je nog moet opnemen, vraag dat dan gerust na bij onze werkloosheidsdienst.

Als je deeltijds werkt, moet je ook al je betaald verlof opnemen voor het eind van het jaar. Als je nu evenveel of meer uren per week werkt dan vorig jaar, is dat normaal gezien geen probleem. Je kunt die opnemen bij je huidige baas (het wettelijk maximum is vier weken volgens je lopend uurrooster). Als je nu minder uren per week werkt dan vorig jaar, kan het gebeuren dat je een overschot aan betaald verlof hebt, dat je niet kan/mag opnemen bij je huidige baas (want het maximum dat je mag opnemen is vier weken volgens je huidig uurrooster). Als je naast je loon ook nog een opleg krijgt aan de hand van de formulieren C3-deeltijds en C131B (de zogenaamde inkomensgarantie-uitkering), dan moeten we in de maand december rekening houden met dat ‘overschot’ aan verlof. Ook dan is het mogelijk dat je voor die maand minder of geen opleg krijgt.

Twijfel je of heb je vragen? Kom gerust langs bij onze werkloosheidsdienst.

Met pensioen en toch bijverdienen?

Met pensioen en toch bijverdienen? Het mag en het kan, maar let op want in sommige gevallen kan je je pensioenuitkering tijdelijk kwijtspelen.

Wie minstens 65 jaar is en een rustpensioen ontvangt (eventueel in combinatie met een overlevingspensioen) mag onbeperkt bijverdienen. Eveneens wie nog geen 65 jaar is maar wel al 45 jaar heeft gewerkt bij het begin van het eerste rustpensioen.

Als je jonger bent dan 65 jaar na een loopbaan van minder dan 45 jaar, dan kan je ook bijklussen, mits rekening te houden met enkele voorwaarden. Er zijn maximum grenzen aan het te verdienen inkomen.

Wil je meer info: contacteer dan een Horval sociaal consulent.

Referteloon betaald educatief verlof

Niettegenstaande de regionalisering van het Betaald educatief verlof blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV 2020-2021 wordt omwille van een overschrijding van de spilindex in de periode september 2019 – augustus 2020, geïndexeerd met 2%.
Deze indexering brengt het bedrag op 2.987 euro (bruto).
Het referteloon zal dan ook vastgelegd worden op 2.987 euro (bruto).