Betaling vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni.

De Vakantiekas van de Voedingsnijverheid betaalt het vakantiegeld uit aan alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in de voedingsnijverheid (PC 118), de voedingshandel (PC 119), de landbouw (PC 144), de tuinbouw (PC 145) als voor de technische land- en tuinbouw (PC 132).

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie betaalt het vakantiegeld uit aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de horeca (PC 302), de toeristische attracties (PC 333) en als uitzendkracht (PC 322).

Werkte je in 2016 in een van bovenstaande sectoren en ontving je geen vakantiegeld spring dan een binnen met je loonbrieven op een Horval West-Vlaanderen – secretariaat. We zoeken het voor je uit!

 

Vakantiegeld voor invaliden of de inhaalpremie

Wie langdurig arbeidsongeschikt is heeft recht op een inhaalpremie indien:

  • Op 31 december 2016 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt is als werknemer, werkloze of zelfstandige
  • Én in mei 2017 nog steeds arbeidsongeschikt.

De premie wordt automatisch door het ziekenfonds op de rekening gestort, samen met de uitkering voor de maand mei.

Het bedrag is afhankelijk van je statuut (zelfstandige, werknemer/werkzoekende) en indien je als werknemer/werkzoekende langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt dan speelt de gezinssituatie ook een rol.

  • Werknemer/werkzoekende > 1 jaar arbeidsongeschikt: € 314,25
  • Werknemer/werkzoekende > 2 jaar arbeidsongeschikt: € 503,46 – gezinshoofden € 532,46
  • Zelfstandigen > 1 jaar arbeidsongeschikt: € 212,25Afbeelding1