Een eindejaarspremie niet voor iedereen?

Jammer genoeg krijgen niet alle arbeiders een eindejaarspremie.

Er bestaat geen wet of nationale CAO die werkgevers verplicht om een eindejaarspremie te betalen.

Arbeiders hebben er recht op als de betaling van een eindejaarspremie als er een sectorale of ondernemings-cao is of genoteerd in het arbeidsreglement, de individuele arbeidsovereenkomst of als het een gebruik is in het bedrijf.

Wil je weten of in jouw sector/bedrijf een recht bestaat op eindejaarspremie, neem dan contact op met onze sociaal consulenten.

 

Actie n.a.v. de 75ste verjaardag van de Sociale Zekerheid: 28 december

Op 28 december vieren ABVV, SP.A en Bond Moyson de 75ste verjaardag van onze Sociale Zekerheid.

Inderdaad, de Besluitwet m.b.t. de Sociale Zekerheid dateert van 28 december 1944. Dat was het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden gedurende de oorlogsjaren. Achiel Van Acker nam deel aan die onderhandelingen en slaagde er eind 1944 in om als kersvers minister van Sociale Voorzorg het bereikte akkoord om te zetten in de Besluitwet.

ABVV, SP.A en Bond Moyson als socialistische vakbond, partij en mutualiteit waren, en zijn nog steeds, de vurigste verdedigers van dit prachtige “Bouwwerk”, niet voor niets de “Kathedraal van de Sociale Zekerheid” genoemd.

Om die 75ste verjaardag te vieren, maar ook om het belang te onderstrepen van de noodzaak om blijvend te investeren in sociale zekerheid en ons te verzetten tegen blinde besparingen, houden wij op 28 december een actie in Brugge, de stad van Achiel Van Acker.

We doen dat (vanzelfsprekend) op het Achiel Van Ackerplein (Ezelstraat) bij de buste van Achiel om 10u30.