Vergeten je nieuwe (werk)situatie aan te geven aan Horval? Hoogste tijd!

Wij herinneren je eraan dat je ons alle mogelijke wijzigingen dient mee te delen. Nl. iedere verandering van adres, werkgever (of als u werkloos wordt), statuut (halftijds, brugpensioen, pensioen, invaliditeit), beroepscentrale, vakbond enz.

Ben je vorig jaar vergeten te situatie mee te delen? Doe het dan voor eind januari. Eventuele rechtzetting lidgeld kan tot 31 januari. Daarna zal er geen enkele terugbetaling gedaan worden.

 

 

Werken ‘over de grens’? Informeer je!

Wat moet je doen als je ziek wordt? Welk arbeidsrecht geldt er voor jou?
Op hoeveel vakantiedagen heb je recht? Hoe bouw je pensioen op?
Wat zijn je rechten als je ontslagen wordt? En hoe zit dat met je belastingen?

Wie over de grens werkt of overweegt om in het buitenland aan de slag te gaan, stelt zich veel vragen.
Antwoorden krijg je bij onze Euresconsulenten en medewerkers van de diensten grensarbeid.
Zij informeren je over je loon en arbeidsvoorwaarden, belastingen, pensioen en sociale zekerheid.

Land- en tuinbouw: Tussenkomst van werkgever in het onderhoud van werkkledij

In de land- en tuinbouw ( inclusief tuinaanleg) is er een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten die bepaalt onder welke voorwaarden er op ondernemingsvlak kan worden afgesproken dat de werknemers zelf instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Wanneer er in dit verband afspraken gemaakt worden tussen de werkgever en de werknemers, betaalt de werkgever een vergoeding als compensatie voor de kosten die de werknemer in dit verband maakt .

Op vandaag bedraagt die tussenkomst in de bloemisterij, de groenteteelt en de tuinaanleg : 3,05 euro per week. In de fruitteelt bedraagt de tussenkomst 3,67euro /week . in de boomkwekerij is de vergoeding 3,91 euro/week.

Met ingang van 1/2/2020 verhogen de bedragen van 3,05 euro naar 3,67 euro/week.

Met ingang van 1/12/2020 wordt de tussenkomst van 3,67 euro/week gebracht op 3,91 euro/week .

Overuren tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Het naleven van de arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet is gewijzigd.

Met name:

  • een werknemer in loopbaanonderbreking kan werken in een systeem van arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) en
  • een werknemer in loopbaanonderbreking bijkomende uren of overuren kan presteren.

Wens je meer informatie dan kan je terecht bij Horval West-Vlaanderen.