HORVAL West-Vlaanderen 1919 – 2019

Honderd jaar geleden verenigden 70 vislossers zich en stichtten ze het syndicaat ‘De Centrale der Voedingsnijverheid afdeling Oostende’ op. Later werden er ook andere afdelingen in de provincie opgericht. Ondertussen zijn meer dan 11.000 werknemers aangesloten bij de Voedingscentrale West-Vlaanderen!

 Een eeuw sociale strijd in de land- en tuinbouw, voedingsbedrijven, horeca, handel in voedingswaren en pretparken.

 

Referteloon betaald educatief verlof / Vlaams Opleidingsverlof – schooljaar 2019-2020

Niettegenstaande de regionalisering van het BEV blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV  / VOV 2019-2020 blijft hetzelfde als dit voor het schooljaar 2018-2019, gezien er zich in de periode september 2018-augustus 2019 geen overschrijding van de spilindex heeft voorgedaan.

Het referteloon blijft dan ook vastgelegd op 2.928 euro (bruto).

 

Werkloos? Ziek? Spreid nu je resterende vakantiedagen

Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.

Werkloos?

Duid daarom in oktober en november op je stempelkaart een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Ziek?

Laat aan je ziekenfonds weten dat je nog vakantiedagen open staan hebt. Dat doe je  via een vakantieattest speciaal formulier te verkrijgen in het ziekenfonds). Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Vergeet je het vakantieattest vóór 1 december te bezorgen aan je ziekenfonds? Dan zal er automatisch 24 dagen van je ziekte-uitkering ingehouden worden in de maand december.

Het CPBW moet voor 1 november een ontwerp van Jaarlijks Actieplan ontvangen

Een ontwerp van Jaarlijks Actieplan (JAP) moet vòòr 1 november voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en welzijn op het werk

In een JAP moet de praktische uitwerking worden vastgelegd van het (vijfjaren) globaal preventieplan.

Het bepaalt:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan.