Klein verlet voor feest van de vrijzinnige jeugd /plechtige communie

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerst communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.

 

Opgepast! Fietsvergoeding

CAO 164,  met uitvoeringsdatum 1 mei 2023, beschrijft dat de fietsvergoeding voor de woon-werkverplaatsingen  0,27 euro per kilometer bedraagt

Maar let op! in de CAO staat ook: “doet deze cao geen afbreuk aan de op sector – of ondernemingsniveau gesloten cao die voorzien in de toekenning van een specifieke vergoeding voor woon-werkverkeer per fiets. In dat geval zijn de vastgestelde toekenningsmodaliteiten en bedragen van toepassing”.

Dit wil zeggen voor dat voor de volgende sectoren het bedrag blijft op 0,24 euro per kom zolang het sectorakkoord niet is aangepast.

 • PC 118 (voedingsnijverheid)
 • PC 119 (voedingshandel)
 • PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken)
 • PC 144 (landbouw)
 • PC 145 (tuinbouw)
 • PC 302 (horeca)
 • PC 333 (toeristische attracties)

 

 

Flexi-jobs: Uitbreiding sectoren

Vanaf volgende week wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs uitgebreid tot de ondernemingen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels.

Zo wordt de lijst waar flexijobs toegelaten zijn weer uitgebreid.

 • Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312);
 • Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), beperkt tot:
  • de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03);
  • de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in NACE-code 47242
 • Paritair comité voor de sport (PC 223);
 • Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03);
 • Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van … tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers. (flexi-jobs zijn enkel mogelijk voor ondersteunende functies);
 • Paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van zorg functies.
 • Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322), als de gebruiker onder één van de hierboven opgesomde paritaire comités ressorteert.