Ontwerp van akkoord in de uitzendsector

De sociale partners van het PC 322 hebben overlegd en zijn tot een ontwerp van sectorakkoord gekomen. In de komende dagen worden er binnen de instanties beraden over het ontwerp. Ons uitgangspunt blijft steeds: uitzendkrachten hebben recht op dezelfde voordelen als werknemers in vast dienstverband.

Wordt vervolgd.

Begin vanaf 1 juli je dagen als interim te tellen om een eindejaarspremie te bekomen in 2023

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, maar niet dezelfde als vaste werknemers. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

In december 2023 ontvang je een eindejaarspremie op voorwaarde dat je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (78 dagen in de zesdagenweek) in de periode tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.
Als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

Kortom: begin vanaf 1 juli je dagen te tellen om in december 2023 een eindejaarspremie te ontvangen.

Bijhouden hoeveel dagen je gewerkt hebt kan gemakkelijk met de  ABVV de eindejaarspremie-app. Je kan deze app raadplegen op je PC, tablet of smartphone.
Mobile app: downloaden via Play Store (Android) of App Store (iOS): ABVV Interim Eindejaarspremie
Desktop app: eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.

 

Technische land- en tuinbouwwerken: recht op vergoedingen bij werken op verplaatsing

Werk je binnen de sector van de Technische land- en tuinbouwwerken (PC 122) en moet je van je  werkgever op verplaatsing gaan werken? Dan moet je werkgever  voorzien in een behoorlijke huisvesting en in de kost.

Wanneer de werkgever in de onmogelijkheid verkeert om dit te doen, moet hij een vergoeding van  17,86 EUR per nacht betalen voor de huisvesting en  17,86 EUR  per dag voor de maaltijden.

Wanneer je op verplaatsing werkt, heb je bovendien per volledige werkdag recht op 9,68 EUR scheidingsvergoeding.

 

Het verlof voor pleegzorgen

Ben je als pleegouder aangesteld er door een officiële beslissing van een rechtbank, een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van l’Aide à la Jeunesse of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand dan kan je 6 dagen afwezig zijn op het werk voor opdrachten en / of verplichtingen te vervullen met betrekking tot één of meerdere gebeurtenissen die voortvloeien uit de plaatsing van een persoon in uw gezin:

  • Alle soorten zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • De contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of met de voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden
  • De contacten met de dienst voor pleegzorg.

In de situaties die niet voorkomen op deze lijst, kun je slechts op twee voorwaarden afwezig zijn van je werk om pleegzorgen te verstrekken:

  • Je moet een attest van de bevoegde plaatsingsdienst hebben dat verduidelijkt waarom het recht om afwezig te zijn absoluut noodzakelijk is;
  • De situatie die je inroept als reden om afwezig te zijn van het werk mag niet reeds gedekt zijn door het recht toegekend in geval van dwingende redenen.

Kunnen dus geen aanleiding geven tot een verlof voor pleegzorgen: ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon met wie u onder hetzelfde dak woont of van een bloedverwant/aanverwant in de 1ste graad met wie u niet onder hetzelfde dak woont; zware materiële schade veroorzaakt aan uw goederen (bv. schade aan uw woning als gevolg van een brand); het bevel om persoonlijk te verschijnen op een zitting, wanneer u partij bent bij een rechtsgeding en alle andere gebeurtenissen die werknemer en werkgever in onderling overleg als dwingende redenen beschouwen.

Neem gerust contact op met onze sociaal consulenten voor meer info.

 

Wij zijn in rouw. Carine Vermoote, delegee en militant-ondervoorzitter, is overleden.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid delen wij u mede dat Carine Vermoote, na een kortstondige ziekte,  is overleden.

Carine was jarenlang delegee bij Morubel, zeevruchten verwerkend bedrijf te Oostende.

Ze stond dagelijks in de bres voor de arbeiders die problemen hadden, ze ijverde voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden en was een luisterend oor voor velen.

We gaan Carine herinneren als een zeer sociaal en integere vrouw. Steeds ten dienst van de organisatie. ’s Avonds of in het weekend meehelpen met activiteiten, deelnemen aan vergaderingen en dergelijke, voor Carine was niets teveel.

Ze speelde een actieve rol binnen de Congressen, het Dagelijks Bestuur, de Financiële Commissie en de Militantenraad. Ook zetelde ze in het Federaal Comité.

Ze nam, namens onze centrale, deel aan diverse Europese vakbondsseminaries en Ronde tafel-debatten in het kader van een sociaal duurzame visverwerkende industrie, met de focus op betere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Was het nu in Oslo, Venetië, Rome, Boulogne-sur-Mer of Brussel: meerdere keren nam ze het woord over de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de arbeidsvoorwaarden en de noodzaak van collectief overleg in de zeevruchtensector. Ze was het hart ervan in over de mensonwaardige toestanden in de verre landen. Als eerste wou ze solidariteitsacties opzetten. Onder andere over de wantoestanden bij Cintra Mina in de Philippines. Ze droomde van een sociaal label. Een label zoals ASC of MSC waar ILO-Conventies worden nageleefd.

Er werden ook eerste contacten gelegd om in Cuba een syndicale wisselwerking op poten te zetten met EPICOL in Pinar Del Rio. Dit jaar zou het gestalte krijgen.

Ondanks al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen.

Bedankt Carine, voor je inzet en die vele mooie momenten die wij mochten meemaken. Je gedrevenheid en je jovialiteit zullen ons altijd bijblijven.

We nemen afscheid van een levenskameraad.

Onze oprechte deelneming aan haar familie en vrienden.