Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers

De Minister van Werk lanceert een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027 . Dit plan dat de doelstellingen omschrijft die in de komende jaren dienen bereikt te worden op het vlak van welzijn op het werk heeft een evolutief karakter.

Dit actieplan is de vertaling naar het Belgische niveau van het Europees strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 en houdt ten volle rekening met de gezamenlijke prioriteitennota van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk . Dankzij de integratie van deze prioriteitennota wordt dit plan sterk gedragen door alle betrokken partijen.

Dit nationaal actieplan besteedt ruime aandacht aan de preventie van psychosociale risico’s en skelet- en spieraandoeningen en aan de preventie van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische agentia. Het benadrukt de noodzaak van een ‘vision zero’ aanpak van arbeidsongevallen. Het heeft ook een uitdrukkelijke aandacht voor kwetsbare groepen onder de werknemers, zoals de dienstboden en wil de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers bevorderen. Daarenboven is er aandacht voor de wijzigingen die zich voordoen op het vlak van de arbeidsorganisatie, zoals deze zich onder meer uiten via het telewerk.

‘De Nieuwe Werker! gaat digitaal

In het ledenblad ‘De Nieuwe Werker’ editie juni 2021 werd al aangekondigd dat ‘De Nieuwe Werker’  digitaal zal aangeboden worden.

Vanaf september kan je terecht op www.denieuwewerker.be, de nieuwe website die vandaag nog volop in de steigers staat. Je vindt er nog steeds al je gebruikelijke
rubrieken. Maar daar komen bij: video’s, podcasts, bijdragen van experten en veel meer. Regelmatige updates en een gepersonaliseerde nieuwsbrief houden je op de
hoogte van de sociale en syndicale actualiteit.

En de papieren versie?
De papieren Nieuwe Werker verdwijnt niet! Wie wil krijgt die nog steeds in de bus.
• Communiceer jij al via digitale weg met het ABVV? Dan krijg je vanaf nu ‘De Nieuwe Werker’ digitaal toegestuurd. Wil je liever papier? Dan volstaat een seintje te geven.
• Verloopt alle communicatie met het ABVV nog via klassieke weg, met de post? Dan krijg je ‘De Nieuwe Werker’ op papier toegestuurd. Heb je liever geen papier? Dan kan je je online inschrijven voor ‘De digitale Nieuwe Werker’.

De papieren versie verschijnt vanaf het najaar één keer om de twee maanden, en niet langer elke maand. Het laat ons toe onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te
verkleinen en toch iedereen op verschillende manieren te bereiken.
Je kan op elk moment je voorkeuren aanpassen.

Terugblik 1921: “De Achturendag is veroverd”

Acht uur werken, acht uur slapen en acht uur ontspanning. Dat was het idee achter één van de meest opmerkelijke (r)evoluties in collectieve arbeidsduurvermindering. Dit jaar honderd jaar geleden werd de achturige werkdag in het leven geroepen.

Lees meer in het artikel van De Nieuwe Werken jg 76, nr 5, mei 2021, blz 8 en blz 9.

 

De sociaal-economische barometer van het ABVV

ABVV publiceerde ‘De sociaal-economische barometer van het ABVV – editie 2020’.

Tien jaar geleden publiceerde het ABVV zijn eerste barometer om de aandacht te vestigen op de groeiende ongelijkheid die voortvloeide uit de crisis van 2008. Tien jaar later staat een nieuwe crisis, dit keer een economische – en gezondheidscrisis, centraal in de sociaal-economische barometer van het ABVV.

Deze tiende editie focust op de analyse van de crisis die we doormaken en de economische en maatschappelijke gevolgen ervan.

De brochure presenteert op pedagogische wijze de gegevens van de Economic Risk Management Group (ERMG), die in maart 2020 door de regering werd opgericht om de economische gevolgen van de crisis op te volgen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de impact op de gezinnen.

De brochure kan ook gedownload worden via deze link: http://www.horvalwvl.be/wp-content/uploads/2020/11/Barometer-2020.pdf

Er is ook een filmpje beschikbaar voor de sociale media.

https://www.youtube.com/watch?v=T8UctRQm_cQ

 

Dag de arbeid, feest- én strijddag

1 mei staat in de agenda van iedere socialist met stip genoteerd als een dag van solidariteit, strijd en natuurlijk ook plezier. Over het hele land en ver daarbuiten, worden betogingen georganiseerd, festivals op poten gezet en speeches gegeven. Maar wat herdenken we eigenlijk op 1 Mei? En behoort die dag tot het verleden, of heeft het Feest van de Arbeid ook nog maatschappelijke relevantie vandaag?

In den beginne

Zaterdag, 1 mei 1886. Over de hele wereld organiseert de arbeidersbeweging acties rond de 3X8 eis: 8 uur werk, 8 uur rust en 8 uur ontspanning, dat was de blauwdruk (of moeten we zeggen “rooddruk”) die de arbeidersbeweging uitzette voor de normale werkdag. Een reactie van het patronaat en de politieke elite bleef niet uit. De acties stootten op hard verzet. Veel fabrieken bleven dicht en op sommige plaatsen eindigde de stakingsdag met politierepressie.

In Chicago, waar de spanningen al een tijd hoog aan het oplopen waren, leidde dat geweld tot verschillende doden en gewonden. Twee jaar laten besloot de AFL (American Federation of Labor), de nationale vakbondsfederatie, om jaarlijks op 1 mei actie te voeren, ter herdenking aan de gebeurtenissen in Chicago.

Dat voorstel werd in 1889 door de Socialistische Internationale in Parijs overgenomen. 1 mei werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de Arbeid.

Op 1 mei 1890 vond de allereerst 1 mei actiedag plaats in Europa.

Na een moeizame strijd wist de arbeidsbeweging na de Tweede Wereldoorlog in ons land de 40 urenwerkweek door te voeren. 60 jaar later, op 1 januari 2003, wisten de socialisten hun eis voor kortere werkweken verder te drukken en werd de 38 urenweek een realiteit.

1 mei, herdenking of actiedag?

Waar de dag oorspronkelijk in het teken van de 8 urendag stond, groeide 1 Mei verder uit tot een dag waarop arbeiders massaal op straat kwamen om betere arbeidsvoorwaarden te eisen.

Met dank aan ABVV West-Vlaanderen voor dit overzicht.