Pauzes en rusttijden: hoe zit dat nu?

1.

Arbeiders hebben recht op een rusttijd tussen beëindiging van het werk en terug hervatten van het werk van minstens 11uur. Voor jeugdige werknemers (-18 jaar) bedraagt de rusttijd minstens 12u

Bijvoorbeeld:

Maandag eindigde Jan’s dagtaak om 21u30. Hij mag ten vroegste op dinsdag om 8u30 terug het werk aanvatten

Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen.

 

2.

Men heeft ook recht op een pauze tijdens de arbeid. Er mag maximaal 6 uren gewerkt worden zonder onderbreking. Wanneer men meer dan zes uren werkt heeft men recht op een kwartier pauze. Sectorale afwijkingen zijn mogelijk!

Jeugdige werknemers mogen maximaal 4 en een half uur ononderbroken werken.

 

3.

Naast de pauzes en de rusttijd heeft men recht om een wekelijkse rusttijd van 35 uren (11u rusttijd + zgn. zondagsrust)

 

Wil je meer hierover vernemen neem dan contact op met HORVAL West-Vlaanderen.

 

Kinderbijslag: geen federale bevoegdheid meer vanaf 2019

De kinderbijslag werd geregionaliseerd en is dus niet meer federaal geregeld vanaf dit jaar.

In Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap wordt er een nieuw systeem opgestart vanaf 2019. In Wallonië zijn er enkele wijzigingen in 2019, maar de grootste aanpassingen zijn voorzien vanaf 2020. In Brussel neemt de hervorming wat meer tijd in beslag.

We vermelden een paar algemene zaken die gelden voor alle regio’s:

  • Het is de woonplaats van het kind die voortaan bepaalt wie de kinderbijslag uitbetaalt.
  • Betrokkenen hoeven niets te doen. Het kinderbijslagdossier wordt automatisch overgedragen aan het regionale fonds en de betaling van je kinderbijslag loopt gewoon door.
  • De nieuwe regionale publieke kinderbijslagfondsen (FONS, Famiris, FAMIWAL, ministerie Duitstalige Gemeenschap) die het nationaal fonds FAMIFED opvolgen, verzekeren dat er geen onderbreking is in de uitbetaling van de kinderbijslag.
  • De hervorming voorziet ook dat gezinnen in de toekomst zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen, zoals ze dat reeds doen voor hun ziekenfonds.

In Vlaanderen en Wallonië zijn de nieuwe regels enkel van toepassing op de kinderen geboren vanaf vanaf 1 januari 2019. In de Duitstalige gemeenschap is voorzien dat indien de bedragen voordeliger zijn in het nieuwe systeem, daar ook op ingestapt kan worden. In Brussel zal het nieuwe systeem (wellicht 2020) gelden voor alle kinderen.

Zie ook.

Op zoek naar een nieuwe job? Pas op bij een deeltijdse tewerkstelling!

Zal u minder uren dan het maximum aantal uren voorzien in de onderneming werken of zal u minder verdienen dan het loon voor een volledige werkweek, dan zal u aanzien worden als deeltijdse werknemer.

Er zijn drie categorieën van deeltijdse werknemers:

  • de deeltijdse werknemer die wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer;
  • de deeltijdse werknemer met behoud van rechten;
  • de vrijwillig deeltijdse werknemer.

Afhankelijk van de categorie waarin u als deeltijdse werknemer zal bevinden, dient u bij aanvang van uw tewerkstelling bepaalde administratieve zaken te verrichten en zijn er consequenties indien u werkloos wordt na uw tewerkstelling.

Informeert u voor u een deeltijdse job aanneemt op de Werkloosheidsdienst van het ABVV.

Vakantiegeld en werkloosheidsuitkering: opgelet in december!

Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Dan loop je het risico in de maand december minder uitkering te krijgen.

 

Voor wie?

Je werkte in 2017 als én je ontving vakantiegeld via een vakantiekas. Bleef je sindsdien volledig werkloos, dan betaalt de RVA je in 2018 geen uitkering voor de dagen waarvoor je al vakantiegeld kreeg. Neem je deze dagen niet op voor december 2018, dan brengt de RVA deze dagen automatisch in mindering van je uitkering voor de maand december 2018. Je uitkering zal dan een heel stuk lager zijn.

Wat moet je doen?

Je kan sowieso geen uitkering krijgen voor dagen gedekt door het vakantiegeld die je vakantiekas betaalde. Dat is wettelijk geregeld. Maar je kan wel die dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2017 zodat de financiële impact kleiner is.

Duid dus in november op je stempelkaart nog enkele dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jou gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Hoeveel verlofdagen?

Wil je weten hoeveel verlofdagen je nog moet opnemen, dan kan je dit rustig thuis bekijken op het e-loket ‘Mijn ABVV’. Je kan ook steeds terecht in je ABVV-Werkloosheidsdienst voor meer informatie.