Halftijds pensioen komt (voorlopig) niet

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is er niet in geslaagd zijn laatste hervorming tot een goed einde te brengen. Maar goed ook, want het halftijds pensioen zoals het werd voorgelegd aan het parlement was geen goede zaak voor werknemers. De voorwaarden waren strenger dan bestaande landingsbanen, het uiteindelijk pensioen viel lager uit en er waren heel wat effecten op andere stelsels die niet geregeld waren.

 

Nieuwe cao’s mbt SWT

De Nationale Arbeidsraad (NAR) ondertekende enkele nieuwe cao’s met betrekking tot specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen.

De toegangsleeftijd tot het algemeen stelsel SWT ligt nu op 62 jaar. Cao’s kunnen lagere leeftijd voorzien en of de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt regelen.

De NAR heeft nieuwe cao’s getekend met betrekking tot:

 • Zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbanen: 59 jaar
 • Medische problemen: 58 jaar
 • Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: 58, 59, 60 jaar
 • Uitkeringen voor landingsbanen: 55 en 57 jaar

Meer informatie te verkrijgen bij de HORVAL West-Vlaanderen- sociaal consulenten.

Tot 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft het bestaande contingent van 100 vrijwillige overuren opgetrokken tot 120 uren.

Om te overuren te kunnen presteren, moeten zowel werkgever als werknemer akkoord gaan. Het akkoord moet op papier staan. Dat akkoord kan door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Het akkoord blijft 6 maanden gelden en kan telkens opnieuw hernieuwd worden.

Deze aanpassing heeft geen invloed op de wettelijke mogelijkheid om de overurenenveloppe verder uit te breiden tot maximum 360 uur in de sectoren.

 

Pauzes en rusttijden: hoe zit dat nu?

1.

Arbeiders hebben recht op een rusttijd tussen beëindiging van het werk en terug hervatten van het werk van minstens 11uur. Voor jeugdige werknemers (-18 jaar) bedraagt de rusttijd minstens 12u

Bijvoorbeeld:

Maandag eindigde Jan’s dagtaak om 21u30. Hij mag ten vroegste op dinsdag om 8u30 terug het werk aanvatten

Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen.

 

2.

Men heeft ook recht op een pauze tijdens de arbeid. Er mag maximaal 6 uren gewerkt worden zonder onderbreking. Wanneer men meer dan zes uren werkt heeft men recht op een kwartier pauze. Sectorale afwijkingen zijn mogelijk!

Jeugdige werknemers mogen maximaal 4 en een half uur ononderbroken werken.

 

3.

Naast de pauzes en de rusttijd heeft men recht om een wekelijkse rusttijd van 35 uren (11u rusttijd + zgn. zondagsrust)

 

Wil je meer hierover vernemen neem dan contact op met HORVAL West-Vlaanderen.

 

Kinderbijslag: geen federale bevoegdheid meer vanaf 2019

De kinderbijslag werd geregionaliseerd en is dus niet meer federaal geregeld vanaf dit jaar.

In Vlaanderen en de Duitstalige gemeenschap wordt er een nieuw systeem opgestart vanaf 2019. In Wallonië zijn er enkele wijzigingen in 2019, maar de grootste aanpassingen zijn voorzien vanaf 2020. In Brussel neemt de hervorming wat meer tijd in beslag.

We vermelden een paar algemene zaken die gelden voor alle regio’s:

 • Het is de woonplaats van het kind die voortaan bepaalt wie de kinderbijslag uitbetaalt.
 • Betrokkenen hoeven niets te doen. Het kinderbijslagdossier wordt automatisch overgedragen aan het regionale fonds en de betaling van je kinderbijslag loopt gewoon door.
 • De nieuwe regionale publieke kinderbijslagfondsen (FONS, Famiris, FAMIWAL, ministerie Duitstalige Gemeenschap) die het nationaal fonds FAMIFED opvolgen, verzekeren dat er geen onderbreking is in de uitbetaling van de kinderbijslag.
 • De hervorming voorziet ook dat gezinnen in de toekomst zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen, zoals ze dat reeds doen voor hun ziekenfonds.

In Vlaanderen en Wallonië zijn de nieuwe regels enkel van toepassing op de kinderen geboren vanaf vanaf 1 januari 2019. In de Duitstalige gemeenschap is voorzien dat indien de bedragen voordeliger zijn in het nieuwe systeem, daar ook op ingestapt kan worden. In Brussel zal het nieuwe systeem (wellicht 2020) gelden voor alle kinderen.

Zie ook.

Op zoek naar een nieuwe job? Pas op bij een deeltijdse tewerkstelling!

Zal u minder uren dan het maximum aantal uren voorzien in de onderneming werken of zal u minder verdienen dan het loon voor een volledige werkweek, dan zal u aanzien worden als deeltijdse werknemer.

Er zijn drie categorieën van deeltijdse werknemers:

 • de deeltijdse werknemer die wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer;
 • de deeltijdse werknemer met behoud van rechten;
 • de vrijwillig deeltijdse werknemer.

Afhankelijk van de categorie waarin u als deeltijdse werknemer zal bevinden, dient u bij aanvang van uw tewerkstelling bepaalde administratieve zaken te verrichten en zijn er consequenties indien u werkloos wordt na uw tewerkstelling.

Informeert u voor u een deeltijdse job aanneemt op de Werkloosheidsdienst van het ABVV.