RVA mag samen hurende alleenstaanden niet langer

Mensen die een huis delen, zijn niet noodzakelijk ‘samenwonenden’. Dat is cruciaal wanneer ze een uitkering ontvangen. Als elke bewoner instaat voor zijn eigen levensonderhoud, gaat het om ‘alleenwonenden’ en hebben ze recht op uitkeringen voor alleenstaanden. Dat besliste het Hof van Cassatie in een recent arrest (Cass., 9 oktober 2017, S.16.0084.N/1).

Lees het volledig persbericht ABVV

Wenst u meer info? Neem contact op met de Werkloosheidsdienst van het ABVV.

Vrijwilligerswerk als werkloze of bruggepensioneerde

Ben je werkloos of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en wens je vrijwilligerswerk te verrichten voor een niet-commerciële organisatie (vzw, openbare instelling, enz.) of voor een privépersoon met behoud van uw uitkeringen?

Vergeet dan niet aangifte te doen via de Werkloosheidsdienst van het ABVV aan de RVA!
De directeur van de RVA zal, op grond van de gegevens van de aangifte, de cumul van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met de uitoefening van het vrijwilligerswerk toestaan of weigeren.

Opgelet! Het – zelfs vrijwillig en gratis – verlenen van hulp in de beroepsactiviteit van een bloed- of aanverwant of een andere privé-persoon (bv. de hulp verleend in een handelszaak of ten voordele van een handelsvennootschap) wordt door de RVA nooit aanvaard als vrijwilligerswerk.
Het werk – zelfs onbezoldigd – voor rekening van een werkgever of een handelsvennootschap wordt door de RVA nooit aanvaard als een cumuleerbare onbezoldigde activiteit.

vrijwilligerswerk

Vakantiedagen en werkloosheid

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe.

Er kan voor deze verlofdagen ook geen werkloosheidsvergoeding uitbetaald worden omdat je reeds vakantiegeld hebt ontvangen via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie of de Vakantiekas van je sector.

Tip: Voor de resterende maanden van dit jaar kan je een aantal dagen aanduiden als betaalde vakantiedagen. Dit doe je door op de controlekaart de letter “V” te plaatsen. Je zal geen werkloosheidsuitkering ontvangen voor de aangeduide vakantiedagen.

Net daarom is het interessant om de nog op te nemen verlofdagen wat te spreiden.

Wanneer je ervoor kiest om je vakantiedagen niet aan te duiden (op je kaart) of niet aan te geven (via je ABVV-kantoor), dan maakt RVA in december een afrekening. Dit betekent dat alle nog niet opgenomen betaalde vakantiedagen automatisch in mindering zullen worden gebracht van je werkloosheidsuitkering.

Lees meer.

dopkaart

Heeft u recht op de overstappremie bij overstap naar lichter werk?

Stapt u over van zwaar werk naar lichter werk en lijdt u daarbij loonsverlies? Misschien kan u aanspraak maken op een overstappremie.

De voorwaarden:

  • De overstap op eigen verzoek vindt plaats na 30.04.2010.
  • De overstap gebeurt bij dezelfde werkgever.
  • De overstap heeft inkomensverlies tot gevolg.
  • Op de datum van de overstap bent u ten minste 50 jaar.
  • Op de datum van de overstap verricht u sinds ten minste 5 jaar zwaar werk.

De premie wordt door de RVA toegekend en door het ABVV uitbetaald.
Van deze regeling kan slechts éénmaal gebruik gemaakt worden.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV of te lezen op de RVA infofiche.

Jaarlijkse sluiting onderneming: wat indien je onvoldoende vakantiedagen hebt?

Wanneer een onderneming gesloten is ingevolge  jaarlijkse vakantie, kunnen arbeiders die onvoldoende vakantiedagen hebben om de volledige periode van sluiting te overbruggen, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

Lees hier de RVA richtlijnen.

Meer info op de Werkloosheidskantoren van het ABVV.

 

 

Afgestudeerd? Schrijf je in als werkzoekende!

Je inschrijving als werkzoekende bij de VDAB is erg belangrijk. Dit verhoogt sterk je kansen om een passende job te vinden, en het is ook een voorwaarde opdat je beroepsinschakelingstijd zou lopen.

Door je inschrijving word je officieel werkzoekende en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Hoe sneller je officieel bent ingeschreven, hoe sneller je in aanmerking komt voor allerlei tewerkstellingsmaatregelen of hoe sneller je later recht krijgt op een inschakelingsuitkering als je nog geen werk gevonden hebt. Belangrijk dus, zowel voor wie zijn schooljaar afmaakt, als voor wie het in de loop van een schooljaar voor bekeken houdt.

Heb je gewerkt en ben je daarna terug werkloos, vergeet dan niet je inschrijving te hernieuwen.

Mogelijk twijfel je of het wel echt nodig is. Simpel, ook dan schrijf je je in! Een keertje teveel je inschrijving bevestigen kan geen kwaad, een keertje te weinig kan je zuur opbreken.

Als je een passend werkaanbod weigert, of als je een job verknalt, dan is de kans groot dat de periode dat je reeds ingeschreven was, niet meer meetelt. Dan is het ook niet meer zeker dat je later een uitkering als schoolverlater krijgt. Dezelfde redenering telt voor het niet actief meewerken aan de verplichte begeleidingssessies.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV. Zie openingsuren van de kantoren in jouw regio.

Afbeelding2