Wijzigingen in de school- en studietoelagen

Wie recht heeft op een ‘studiebeurs’ voor zijn kinderen in het kleuter-, lager, secundair onderwijs of het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde (HBO5), krijgt zijn centen vanaf dit jaar van de uitbetaler van de kinderbijslag/Groeipakket. Voor andere hogeschoolstudenten blijft alles bij het oude.

De schooltoeslag is namelijk geïntegreerd in het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag. Het gevolg is dat de schooltoeslag niet langer door het Vlaams ministerie van Onderwijs wordt betaald, wel door de uitbetaler van het Groeipakket.

Als ouder hoef je niets meer te ondernemen. De schooltoeslag zal automatisch worden betaald; in september/ oktober de gezinnen met alleen kinderen jonger dan 18 mogen, eind oktober, in november of december de gezinnen met kinderen van boven 18.

Verhoging lonen met 1,1% in de land en tuinbouw.

Met ingang  van 1 juli 2019 werden de minimumlonen en alle effectief toegepaste lonen verhoogd met 1,1%. Deze verhoging geldt zowel voor de vaste werknemers als voor het seizoen – en gelegenheidspersoneel.

Op de gepubliceerde minimumbarema’s  geldt er voor de landbouw en de tuinbouw een anciënniteitstoeslag  van 0,5% per schijf van vijf jaar. Op vandaag geldt deze anciënniteitsverhoging tot en met een anciënniteit van  30 jaar. Er wordt afgesproken om een bijkomende schijf van 35 jaar en 40 jaar toe te voegen. In de landbouw en in de  tuinaanleg geldt op vandaag een anciënniteitstoeslag van 0,5% per schijf van 5 jaar anciënniteit en dit tot en met 20 jaar. Er wordt afgesproken om ook voor de landbouw en de tuinaanleg met ingang van 1 juli 2019 bijkomende schijven van anciënniteit te voorzien van 25, 30, 35 en 40 jaar. Deze toeslag van 0,5%  per schijf van 5 jaar anciënniteit geldt voor alle duidelijkheid alleen op de gepubliceerde minimumlonen.

Outplacement?

Wie ontslagen wordt krijgt vaak te maken met outplacement. Weet dat er verschillende systemen zijn en vaak met consequenties indien er in op outplacement wordt ingegaan of niet wordt aangeboden.

Er zijn 4 systemen van outplacement :

  1. outplacement “bijzondere regeling” (CAO 82);
  2. outplacement “algemene regeling”;
  3. outplacement in de tewerkstellingscel;
  4. outplacement “medische overmacht ingeroepen door de werkgever”

Met vragen over deze regelingen kan u zich wenden tot de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.