Tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in de land- en tuinbouw

De regering verlengde volgende maatregelen tot 1 juli 2020:

  • de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eindelijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdkrediet opnemen;
  • de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in coronatijden aan het werk te gaan.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de ondernemingen die vallen onder:

  • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • PC 145: tuinbouw; met uitzondering van sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
  • PC 146: bosbouw
  • PC 322: uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van voornoemde sectoren

 

ABVV kiest binnenkort een nieuwe Voorzitter

Het federaal bureau van het ABVV besliste vandaag over het voorzitterschap van het ABVV.

Voorzitter Robert Vertenueil had gisteren zijn mandaat neergelegd nadat bleek dat hij niet meer op de steun kon rekenen van zijn instanties. Dit werd vandaag bevestigd door het federaal bureau van het ABVV waardoor het proces van verkiezingen voor een nieuwe voorzitter dient te worden gestart.

Op voorstel van het Federaal Secretariaat van het ABVV besliste het federaal bureau om onmiddellijk de opdracht van voorzitter toe te wijzen aan Thierry Bodson, om samen met de Algemeen Secretaris, Miranda Ulens en het voltallige Federaal secretariaat de dagelijkse leiding van het ABVV stevig in handen te nemen.

De kandidaturen van voorzitter van het ABVV worden vanaf vandaag opengesteld en lopen tot 15 juni. Rond 15 september wordt een Federaal Comité samen geroepen om over te gaan tot de officiële verkiezing van de voorzitter.

Het ABVV staat zeker klaar om de sociaaleconomische uitdagingen die zich aandienen het hoofd te bieden.

Bericht aan de leden: aangepaste dienstverlening vanaf 8 juni

Bericht aan de leden:
Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, en om jullie en onze gezondheid te beschermen zijn we genoodzaakt
om onze dienstverlening aan te passen. De maatregelen door de overheid opgelegd vanaf het begin van de Corona-crisis
zorgden er voor dat we onze kantoren noodgedwongen moesten sluiten voor onze leden.

Nu er stilaan andere maatregelen van kracht zijn, passen we onze dienstverlening aan:
vanaf 8 juni zullen onze kantoren opnieuw toegankelijk zijn, maar alleen voor leden die een afspraak hebben.

Neem contact met ons via mail of telefoon, en onze medewerkers evalueren samen met jou of een afspraak aangewezen
is om uw probleem/vraag zo goed aan te pakken.

We helpen u graag verder via:
· Documenten kan u deponeren in de brievenbus.
· Vragen kan u stellen via mail of telefonisch (zie www.horvalwvl.be ).
· Of maak gebruik van ons e-loket (www.horvalwvl.be/e-loket )

Wij stellen alles in het werk om de overlast voor onze leden tot een minimum te beperken en onze dienstverlening zo optimaal
mogelijk te houden, maar deze uitzonderlijke situatie dwingt ons om deze maatregelen te nemen.
Alvast bedankt voor uw begrip.

 

Gewerkt als Flexi-job-er en toch een fiscale fiche ontvangen?

Gewerkt als Flexi-job-er en toch een fiscale fiche ontvangen?  Dat kan!

De fiscale vrijstelling heeft betrekking op de bezoldigen betaald of toegekend in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst. Het gaat om flexiloon en flexivakantiegeld.

De vergoedingen, premies en voordelen die niet zijn onderworpen aan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25% kunnen onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting. Op fiscaal vlak volgen zij elk hun eigen stelsel.

 

Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Horeca – Gids goede praktijken covid-19

Deze gids “Goede Praktijken Horeca” van de sociale gesprekspartners uit het hotelbedrijf (PC 302) herneemt de voorwaarden om op een veilige wijze de horeca te kunnen opstarten.

Deze kwam tot stand op voorstel van de business continuity groep van de ERMG, met de medewerking van Dr. Karel Vandamme als expert en met de GEES

De Regering zal, na definitief advies van de GEES en de Veiligheidsraad, uiteindelijk beslissen welke onderdelen verplicht en welke een aanbeveling zullen zijn.

Na bespreking binnen de GEES zal de Nationale Veiligheidsraad zich bovendien nog dienen uit te spreken over :

  • Het uur waarop horecazaken mogen openen
  • Welke horecazaken voorlopig nog niet zullen mogen openen
  • De regels voor sociale contacten die ook van toepassing zullen zijn op de tafelsamenstelling in de horeca.

Dit wordt verwacht op 3/6/2020.

Lees de ‘Goede Praktijken Horeca’.

Horeca heropstarten? Veiligheid eerst!

Horval helpt mee aan de heropstart van de Horeca! ook al is de datum van heropstart nog niet bekend, toch hopen heel wat werkgevers en werknemers om op 8 juni te kunnen heropstarten. De Nationale Veiligheidsraad dient zich hierover volgende woensdag uit te spreken.

Wij eisen alle garanties om ervoor te zorgen dat de heropstart in alle veiligheid kan gebeuren, in de eerste plaats voor de werknemers maar ook voor de klanten.
De maatschappelijke uitdaging is enorm, ten eerste voor de volksgezondheid, maar ook voor het overleven van de economie. Alle veiligheidsmaatregelen zullen strikt in acht genomen moeten worden. Een tweede lockdown zou de doodsteek zijn voor de sector.

Wij willen de horecawerknemers alvast informeren. Lees verder.