Handel in voedingswaren (PC 119): recht op vorming

Binnen het paritair comité van handel in voedingswaren werd het recht op vorming afgesproken.

Voor bedrijven met minder dan 20 werknemers gelden de bepalingen van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen (Arbeidsdeal).

Voor bedrijven van 20 werknemers of meer geldt vanaf 1januari 2024 het volgende groeipad: 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds werknemer vanaf 1januari 2024, 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds arbeider vanaf 1 januari 2025 en 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijds arbeider vanaf 1 januari 2028.

Sector Horeca: Vervoerskosten

Het woon-werkverkeer wordt door de werkgever vergoed.
Wie met bus of tram gaat werken, krijgt 80% van zijn abonnement terugbetaald, met een maximum van 50 euro per maand. De werkgever kan zelf beslissen om abonnementen voor het openbaar vervoer volledig terug te betalen. Wie fietst naar het werk moet vergoed worden aan 0,24€/km. Andere wijze van verplaatsing: voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70% van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand

Fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de sociale en fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding € 0,35 euro per kilometer (in plaats van €0,27).  Nieuw is ook  een jaarlijks plafond  van € 2.500 fiscale vrijstelling. Het gaat om maximum vergoeding. Hoeveel je als werknemer krijgt hangt af van de sector waar je werkt:

PC 118 (voedingsnijverheid) : € 0,27

PC 119 (voedingshandel):  € 0.27 (enkel traject)

PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken):  € 0,35

PC 144 (landbouw):  € 0,27

PC 145 (tuinbouw):  € 0,27

PC 302 (horeca): € 0,24

PC 333 (toeristische attracties):  € 0,27

De kleine lettertjes:

Bij overschrijding van het jaarplafond bij dezelfde werkgever is het bedrag dat het plafond overschrijdt onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Bij overschrijding van het jaarplafond bij meerdere werkgevers wordt de regularisatie op fiscaal vlak gedaan in de definitieve belastingaangifte.