Brochure “Ik engageer mij in mijn Europese Ondernemingsraad – De 10 onmisbare sleutels”

Speciaal voor de nieuw verkozenen in bestaande Europese ondernemingsraden (EOR) werd een brochure met algemene kijk op de werking van de Europese ondernemingsraden en hun bestaansreden

 1. Wat is de oorsprong van de EOR?
 2. Wat is een EOR en wat is de bedoeling ervan?
 3. Welke omzetting van de richtlijn in het nationaal recht?
 4. Hoe de onderhandelingen over een EOR opstarten?
 5. Hoe worden de mandaten onder de landen verdeeld en welke functies bestaan er binnen de EOR?
 6. Over welke onderwerpen heb ik recht op informatie en raadpleging?
 7. Hoe constructieve vergaderingen organiseren?
 8. Welke andere werkmethodes zijn er?
 9. Waar vind ik hulp van het ABVV?
 10. Nood aan bijkomende informatie?

Klein verlet voor lentefeest of communie

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerst communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.

Elkaar graag zien, dat is wat telt! Wij zijn er voor elkaar!

Discriminatie de wereld uit helpen, is een vakbondsprioriteit!

Iedereen wordt vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Op de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (Idahot) is er om aandacht te geven aan het volledige genot van de mensenrechten, op voet van gelijkheid, door lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) te eerbiedigen, te beschermen en te bevorderen.

Horval West-Vlaanderen streeft naar de gelijkheid van alle werknemers en roept Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie een halt toe.

 

Tewerkstelling bewijzen als uitzendkracht voor het bekomen van een lening?

Om uitzendkrachten te helpen bij het bekomen van een lening bij een financiële instelling, levert Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest van tewerkstelling af.

Heb je minimaal 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende een referteperiode van 2 jaar,  waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten, dan kan je een attest bekomen.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende  referteperiode van 2 jaar, dan kan je een attest aanvragen voor het aantal dagen tewerkstelling gedurende de referteperiode. Op die manier  kan je als interimair het attest van het Sociaal Fonds kunnen aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.

Supplement van 6,10 euro voor de tijdelijk werkloze wegens overmacht

Het dagbedrag van de uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (behalve in de situatie van overmacht wegens medische redenen) is verhoogd naar 6,10 euro.

Een overzichtje:

 • periode van 01/03/2020 tot en met 30/06/2022: 5,63 euro
 • periode 01/09/2021 tot en met 31/12/2021:5,74 euro
 • periode 01/01/2022 tot en met 28/2/2022: 5,86 euro
 • periode 01/03/2022 tot en met 30/4/2022: 5,98 euro
 • vanaf 01/05/2022 : 6,10 euro

Dit supplement wordt onder dezelfde voorwaarden eveneens toegekend aan de deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet en die tijdens de deeltijdse tewerkstelling tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV.