Steun aan Het Ventiel

West-Vlaamse HORVAL-medewerkers schonken een persoonlijke bijdrage van 1.000€ aan Het Ventiel vzw.

Het Ventiel vzw is een vrijwilligersorganisatie waarbij iedereen zich met hart en ziel inzet voor de mensen met jongdementie.

De medewerkers speelde samen met de vrijwilligers en jongdementen djembé wat een enorm gevoel van samenhorig met zich meebracht.

 

Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer

De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt wettelijk niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Is dit woon-werkverkeer dat werknemers afleggen, dus louter privé en hoort het niet thuis in het sociaal overleg van de organisatie?

Natuurlijk niet!

De ABVV- brochure Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer zet delegees op weg met tips, suggesties voor concrete acties en syndicale hefbomen.

Wij verhuizen in Izegem!

De Werkloosheidsdienst en de zitdag Horval verhuizen van de Hondstraat naar de Nederweg 2 te Izegem.

Op 13 september vindt het verhuis plaats en zijn de kantoren gesloten.

Vanaf maandag 16 september kan je terug terecht op de Werkloosheidsdienst. De eerste zitdag van Horval is voorzien voor vrijdag 20 september.

 

Stijging van de werkloosheidsuitkeringen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in april afgesproken dat meer dan 1 miljoen mensen met een minimumuitkering erop vooruit moeten gaan. Gepensioneerden, werkzoekenden, zieken en invaliden moeten hun uitkering zien verhogen met minstens 2%.

De aanpassing van de barema’s van de RVA zullen in drie fasen verlopen:

  • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen
  • 1 september 2019: optrekken van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen
  • vanaf januari 2020: verhogen van de andere bedragen.

De link naar de nieuwe barema’s van de RVA.