Ga niet zomaar in op een ontslagvoorstel!

Veel bedrijven hebben het financieel moeilijk door corona. Doet jouw werkgever je een voorstel van ontslag omwille van de moeilijke situatie? Denk dan tweemaal na!

Sommige ontslagvoorstellen hebben heel wat voordelen voor de werkgever, maar serieuze gevolgen voor jou!

 1. Teken nooit zomaar voor je ontslag! Daarmee zet je je werkloosheidsuitkering op het spel. Informeer je eerst bij ons!
 2. In sommige sectoren (oa. in de horecasector) verlies je bij ontslag nemen met wederzijdse toestemming het recht op eindejaarspremie.
 3. Het je ander werk en kom het goed uit om zonder opzegtermijn te vertrekken, dan kan je ingaan op een ontslag met wederzijdse toestemming. Laat de dading eerst lezen door ons!
 4. Ga na of je recht hebt op een bestaanszekerheidsvergoeding.

 

Activeer nu je e-Box om je digitale fiscale fiche te raadplegen!

Ontving je in 2020 een werkloosheidsuitkering van het A.B.V.V.? Dan komt je fiscale fiche eraan!

Het ABVV gebruikt vanaf heden ook My e-Box om met jou te communiceren. Door je e-Box te activeren voor 28 februari, zal je toegang hebben tot jouw digitale fiscale fiche met je werkloosheidsinkomsten van het jaar 2020.

Het ABVV gebruikt de e-Box ook om je beslissingen van de RVA door te sturen die verband houden met je uitkeringsaanvragen, evenals informatiedocumenten of ontvangstbewijzen die betrekking hebben tot jouw dossier.

 

My e-Box, wat is dat?

My e-Box, is jouw persoonlijke en officiële digitale brievenbus. Deze brievenbus verzamelt al jouw administratieve documenten op één plaats, in een hoog beveiligde omgeving: fiscale fiches, pensioenfiches, RVA documenten, enz. Zo heb je steeds al je documenten bij de hand, waar en wanneer je maar wilt.  

Via My e-box heb je toegang tot een steeds groeiend aantal (overheids)documenten zoals pensioenfiches, aanvullend pensioengegevens, fiscale documenten, enz.

Hoe jouw e-Box activeren ?

 • – Ga naar myebox.be
 • – Identificeer je aan de hand van je elektronische identiteitskaart, de applicatie Itsme of via je
 •   Token.
 • – Activeer je e-Box door je e-mailadres op te geven.

 

Uiteraard kan je nog steeds gebruik maken van My ABVV

My ABVV is jouw persoonlijke online ABVV-dossier, die het jou mogelijk maakt de betaling van je lidmaatschap of de uitbetaling van je werkloosheidsuitkering op te volgen, jouw persoonlijke gegevens te controleren, attesten te downloaden, maar ook om een vraag te stellen in verband met jouw dossier of je uitkeringen. Raadpleeg je dossier op My ABVV.

 

 

 

 

Iedere werkplek een veilige werkplek!

#streepinhetzand

Dit is geen brief met een mening over een lopende rechtszaak, maar een warme steunbetuiging van collega’s aan collega’s.

Over lopende rechtszaken praten we beter met voorzichtigheid en nuance. Enkel betrokkenen weten wat er is gebeurd. Enkel de rechtbank oordeelt.

Wat wel van belang is voor ons, is de manier waarop we erover praten.

Het zegt iets over wie we zijn en waar we voor staan. Na de bagger die de laatste weken over onze collega’s is uitgekieperd, willen we dan ook onze stem laten horen.

Dertien vrouwen hebben besloten een streep in het zand te trekken. Tot hier en niet verder.

Zij, en zij alleen, kunnen beslissen of en wanneer hun grenzen werden overschreden.

Wat volgde was een ongeziene golf aan ongepaste, kwetsende en vernederende reacties.

Dat het golddiggers zijn en aandachtshoeren.

Dat ze enkel aandacht willen en bloed ruiken.

Dat ze overdrijven, manipulatief, leugenachtig en bovendien hysterisch zijn.

Deze reacties vertellen ons meer dan we willen horen. Deze reacties zitten ingebakken in onze cultuur waarin het normaal is dat grenzen van vrouwen worden geminimaliseerd, genegeerd en overschreden. Dit gebeurt voortdurend en dit kunnen we niet aanvaarden.

Mensen die aan een alarmbel trekken, verdienen onze steun. Het kan niet zijn dat wanneer je een grens aangeeft, je niet ernstig wordt genomen, dat je meteen als ongeloofwaardig wordt neergezet en wordt uitgescholden door wie maar wil. Dat is onverdedigbaar en wij voelen mee met de niet te onderschatten impact die deze storm van laaghartige en grove reacties via alle bestaande media heeft op de levens van deze vrouwen én op hun gezin, hun welzijn, hun carrière, hun geloofwaardigheid en hun menselijkheid.

We zijn verontwaardigd en diep geraakt en daarom willen we niet langer zwijgen; omdat zij de moed hebben gehad te spreken. Omdat zij de moed hebben gehad om aan te klagen en een grens te trekken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in de toekomst overweegt om zelf een streep in het zand te trekken, of wie twijfelt om zelf een klacht in te dienen, zich de moed niet laat ontnemen. We willen een andere toekomst: voor onze dochters en zonen, voor iedere andere persoon en voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin er wordt geluisterd naar wie de moed heeft te spreken.

Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit de sector en onze steun betuigen aan onze betrokken collega’s.

Samen met veel anderen.

Iedere werkplek een veilige werkplek!

Kan je om medische redenen geen mondmasker dragen?

Ben je verplicht om een mondmasker te dragen op het werk, maar kan je om medische redenen dat niet?

 • De werkgever dient dan na te gaan of een alternatieve bescherming mogelijk is om de arbeidsovereenkomst alsnog uit te voeren;
 • Indien dat niet mogelijk is, kan de werkgever nagaan of er aangepast werk mogelijk is waarbij je geen mondmasker moet dragen;
 • Indien er ook geen aanpast werk mogelijk is, zal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden geschorst ingevolge arbeidsongeschiktheid. Je bengt dan weliswaar niet “ziek”, maar wel “arbeidsongeschikt”. In deze situatie heb je recht op gewaarborgd loon. Nadien kan je aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht. Opgelet! Om tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht te kunnen krijgen moet de totale medische onmogelijkheid tot het dragen van een mondmasker voldoende zijn aangetoond, de werkgever geen andere taken je kan toewijzen en je ook voldoen aan alle vergoedbaarheidsvoorwaarden.

Meer info via e-loket!

 

Verandering van werkgever? Er zijn gevolgen voor het tijdskrediet en de thematische verloven!

Ben je in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof en verander je van werkgever of is er een overdracht van werkgever dan moet in vele gevallen de loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof stopgezet worden.

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof is namelijk aangevraagd in kader van een bestaande arbeidsverhouding met de oude werkgever.

In geval je overgaat naar een nieuwe werkgever moet loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof, aangevraagd bij de oude werkgever dan ook stopgezet worden. De arbeidsverhouding met je vroegere werkgever is namelijk beëindigd.

Indien je opnieuw loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof wenst te genieten, moet je bij je nieuwe werkgever een aanvraag indienen, wat betekent dat de verschillende vereiste voorwaarden bij deze werkgever vervuld moeten zijn.

Maar, er zijn uitzonderingssituaties! Onder andere bij overgang van onderneming of fusie van ondernemingen.

Informeer je dus vooraf bij HORVAL!

 

 

Bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren

Een overzicht van de bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119) :

 

Bij collectief ontslag:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag een uitkering toe van 4,40 euro per dag ter aanvulling van de wettelijke vergoeding gedurende de eerste 120 door de RVA vergoedbare dagen volgend op het ontslag.

 

Bij tijdelijke werkloosheid:

Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van tijdelijke werkloosheid (om economische en technische reden) een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 4,40 euro per dag
gedurende de eerste 60 dagen per kalenderjaar die in aanmerking komen voor vergoeding.

En een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 1,6 euro per dag, voor de werkloosheidsdagen
tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht in verband met Covid-19.

 

Bij langdurige ziekte:

Het Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die langdurig ziek zijn een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de ziekte-uitkering gedurende 60 dagen te rekenen na de periode gedekt door door het gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) voorbij is. Neem contact op met Horval voor de specifieke voorwaarden te kennen.

Voor arbeiders die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van Covid-19 wordt de aanvullende uitkering toegekend vanaf de 31e dag van de arbeidsongeschiktheid en voor een maximum van 60 dagen, ongeacht of zij al dan niet recht
hebben op het gewaarborgde loon.

 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders wier arbeidsovereenkomst ten einde kwam wegens overmacht, een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering gedurende 60 dagen na het einde van de overeenkomst.

Voor deeltijdse arbeiders wordt de tussenkomst van het sociaal fonds berekend naar rata van de arbeidstijd. 

Er is sprake van overmacht bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid.