Vanaf mei minder bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid corona

Ben je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona dan krijg je 70% van het gemiddelde begrensde loon. De daguitkering tussen ligt tussen € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Voor een volledige maand krijgt je gemiddeld 26 daguitkeringen (werkloosheidsuitkeringen worden berekend in de zesdagenweek).

Daarnaast krijgt je een supplement van 5,63 euro per dag.

Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Moeite om uw belastingbrief in te vullen?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, passen we onze belastingservice dit jaar aan.

Het aantal bezoekers in onze gebouwen is vanzelfsprekend beperkt, zodat we de gezondheid van onze leden en van onze medewerkers kunnen beschermen. Het is dus enkel mogelijk om na het maken van een afspraak gebruik te maken van onze dienstverlening.

! Enkel voor aangiftes voor loontrekkenden, niet voor zelfstandige activiteiten in hoofd of bijberoep.

Afspraak maken kan via www.abvv-wvl.be/belastingen.

Ziek wegens Corona in de voedingsnijverheid ?

Bent u tewerkgesteld in de voedingsnijverheid en werd u ziek door Corona gedurende de periode van 13.03.2020 en 31.12.2020, dan kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van een aanvullende vergoeding bij het Sociaal Fonds.

De tussenkomst bedraagt 19.30 € bruto per dag en wordt uitgekeerd in een zesdagenweek.

U kan deze aanvullende vergoeding aanvragen ongeacht uw anciёnniteit en tewerkstellingsbreuk  ( m.a.w. ook deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties ).

Contacteer ons voor meer info !

 

 

Corona-ouderschapsverlof ook voor uitzendarbeiders!

Het corona ouderschapsverlof werd goedgekeurd voor de periode van 1 mei 2020 tot eind juni 2020.

Voor uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers:

  • 1 maand anciënniteit hebben bij de werkgever (het uitzendkantoor).  Weekcontracten tellen mee voor de berekening van de maand anciënniteit
  • Het corona ouderschapsverlof kan enkel worden uitgeoefend zolang de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst

 

 

Geen recht op wettelijke vakantie? Dit zijn de alternatieven

De vakantieperiode komt er aan. Niet alle werknemers hebben recht op een (volledige) wettelijke vakantie. De jeugdvakantie, de seniorvakantie en de Europese vakantie kunnen hier een uitweg bieden.

Jeugdvakantie

Jongeren die werken en vorig jaar hun studie beëindigden, kunnen – ondanks onvoldoende prestaties in dat jaar en onder voorwaarden – dit jaar toch vakantie opnemen.

 

Seniorvakantie

Ook oudere werknemers kunnen het jaar na hun werkhervatting bijkomende vakantie toegekend krijgen om hun wettelijke vakantie aan te vullen.

 

Europese vakantie

Geeft recht op betaalde vakantie voor personen die een loontrekkende activiteit aan- of hervatten, en dit vanaf het jaar van aan- of hervatting, ondanks geen effectieve of gelijkgestelde prestaties tijdens het voorafgaande vakantiedienstjaar.

 

Details?

Voor meer info over de voorwaarden, de duur en de vergoeding neem contact op met HORVAL West-Vlaanderen!

 

Goed om weten

• De drie alternatieven zijn geen verplichting, wel een recht van werknemers.

• De wettelijke vakantie moet uitgeput zijn.

 

Jobstudent en feestdagen

Elk jaar zijn er tien officiële betaalde feestdagen. Deze feestdagen staan in het arbeidsreglement van de onderneming.

Valt zo’n feestdag in de periode van je studentencontract, dan word je voor die feestdag betaald. Je moet die dag dus niet komen werken.
Als je toch moet werken, moet je die dag kunnen recupereren. Je hebt dan recht op een andere betaalde vrije dag. Overuren die gepresteerd worden op een feestdag moeten 100% extra vergoed worden: de werkgever moet die overuren dus dubbel uitbetalen.

Feestdagen na einde studentencontract

Ook als je contract is afgelopen kan het zijn dat je nog recht hebt op een betaalde feestdag:
• minder dan 15 kalenderdagen in dienst: geen recht op vergoeding voor feestdagen die na je contract vallen.
• 15 kalenderdagen tot 1 maand in dienst: recht op uitbetaling van 1 feestdag die valt binnen de 14 kalenderdagen na het einde van je contract.
• langer dan 1 maand in dienst: recht op uitbetaling van alle feestdagen die vallen binnen 30 dagen na het einde van je contract.
De periodes dat je in dienst bent mogen niet onderbroken zijn door je eigen toedoen. Als je recht hebt op een betaalde feestdag, maar je bent niet meer in dienst, dan gaan die uren van die feestdag niet af van je 475 uur. Als je een nieuwe job hebt gevonden hoeft je vorige werkgever deze verplichting niet na te komen. Dan is het immers je huidige werkgever die je feestdagen betaalt.

 

Meer weten? Kijk op www.magik.be.