Veroordeling voorzitter ABVV-Antwerpen maakt actie voeren in België tot een misdrijf

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft zopas de voorzitter van  ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 ter hoogte van de haven van Antwerpen. De andere beklaagde, militant Tom De Voght werd vrijgesproken.

De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen terzake.

Deze veroordeling komt hard aan, nu zelfs een vreedzame en incidentloze manifestatie met stakingspiketten op bepaalde toegangswegen tot de haven, zoals op 24 juni 2016, wordt beschouwd als een inbreuk op de strafwet.

Dit betekent ook dat het recht om te betogen en te staken ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Voor ons als vakbond is dit een regelrechte kaakslag, omdat dit voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk maakt, vermits telkenmale een strafrechtelijke veroordeling dreigt.

Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Vermits deze rechtspraak indruist tegen ieder rechtvaardigheidsgevoel, het recht om te staken ernstig bedreigt en in strijd is met Europese rechtspraak, neemt het ABVV zich voor om deze uitspraak aan te vechten in hoger beroep.

We kunnen het immers niet aanvaarden dat het enige wapen waarover we beschikken (het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken) ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.

Dit gaat te ver!

 

20 juni: Wereld Vluchtelingen Dag

De Verenigde Naties hebben in 2000 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling.

De eerste Dag van de Vluchteling was op 20 juni  2001,  vijftig jaar nadat het Vluchtelingenverdrag aangenomen werd door de Verenigde Naties.  Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’.

Ondanks dat we nu al 67 jaar verder zijn is de bescherming aan vluchtelingen hoogst actueel.

Mag vandaag ertoe aanzetten om blijven streven naar menswaardige  oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

Het Feest van de Arbeid is meer dan eens een strijddag!

Schaar je achter de rode vlaggen!

 Een Horval-delegatie zal je zeker tegen komen op de optochten in Brugge en Oostende.

 • In Brugge spreken we af om 10u30 in de Langestraat ter hoogte van Bauhaus. Optocht start om 10u45.
 • In Oostende starten we met een aperitief vanaf 10u in de vergaderzalen van het ABVV om daarna deel te nemen aan de optocht. De optocht start om 10u4 voor het ABVV gebouw.

Overzicht van de 1 mei activiteiten in West-Vlaanderen: klik hier.

C62F38D9-E86A-4F22-A0E7-D66E6A14BB29

 

Samen op straat voor betere pensioenen!

betoging

 

Sinds haar aantreden breekt de regering-Michel onze pensioenen af. Haar opzet? Langer werken voor minder pensioen!

Enkele voorbeelden van de afbraak:

 • Optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67;
 • Verhogen van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 62 naar 63;
 • Afschaffen van de pensioenbonus voor wie langer werkt;
 • Onderuithalen ambtenarenpensioen;
 • Minder pensioen voor iedereen.

Samen zijn we sterk genoeg om het roer om te gooien.

Want het kan anders en beter.

Het ABVV wil een pensioengarantie:

 • de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
 • een minimumpensioen van 1.500 euro
 • stevige wettelijke pensioenen berekend op 75% van je gemiddeld loon (i.p.v. 60% nu)
 • serieuze en specifieke regeling voor zware beroepen en belastend werk
 • sterke sociale zekerheid, rechtvaardig gefinancierd

Laat je stem horen! Betoog mee 19 december. Afspraak om 10u30 op de Alert II-laan aan het Noordstation in Brussel.

Werelddag van Verzet tegen Armoede

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede en dan komen de 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel. Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Daarmee willen ze de aandacht vestigen op de gezondheidskloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving. Zij hebben meer gezondheidsproblemen, een lagere levensverwachting en stellen heel vaak doktersbezoek uit om financiële redenen.

In West-Vlaanderen zijn er in verschillende steden acties in het kader van de Werelddag tegen armoede.

 Brugge: Panelgesprek “Op ieders gezondheid”
Conferentiezaal stadhuis Brugge,  14 oktober, 13u30 – 17u30

Kortrijk: Armoedewandeling met getuigenissen 
A’kzie VZW, Veemarkt 56, Kortrijk,  17 oktober, 14u

 Oostende: Soep an d’horloge – soep met brood en getuigenissen 
Aan d’horloge in het Leopoldpark, Oostende,  17 oktober, 12u05

 Roeselare: Stoet Dag van Verzet tegen Armoede
De Munt, Roeselare, 14 oktober, start stoet om 16u

 Wil je meer weten? klik dan op deze link voor een volledig overzicht van alle acties.

logo_netwerkarmoede

 

24/3 – Nationale actiedag tegen sociale dumping – Gelijk loon voor gelijk werk

Naar aanleiding van de 60-ste verjaardag van het verdrag van Rome organiseerde het ABVV de allereerste nationale actiedag tegen sociale dumping. Met het Verdrag van Rome werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht, maar het is tot op vandaag nog lang geen Europese Sociale Gemeenschap. De uitwassen van sociale dumping worden elke dag vastgesteld op bouwwerven, in callcenters, op onze wegen, in onze kantoren. Het ABVV grijpt de verjaardag van het Verdrag van Rome dan ook aan om duidelijk neen te zeggen tegen sociale dumping, tegen uitbuiting van werknemers en reikt aan de Belgische en Europese beleidsmakers duidelijke voorstellen aan. De socialistische vakbond verzamelde 1200 militanten op het Luxemburgplein nadat er deze ochtend door de vakcentrales reeds acties werden gevoerd in de sectoren.

IMG_1949

 

Stop Sociale Dumping

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie. Dit moet stoppen! Daarom laten we van ons horen op vrijdag 24 maart om 11u op het Luxemburgplein te Brussel.

 

dumpin

 

Horval-leden kunnen zich inschrijven via volgende link: http://www.formdesk.com/abvvhorval/interprofessioneleactie