Tijd voor het ‘Jaarlijksactieplan’!

Binnenkort komt de bespreking van jaaractieplan voor welzijn op het werk (JAP) op de agenda van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Het jaarlijks actieplan voor welzijn op het werk of kortweg JAP is een jaarlijks plan dat de werkgever moet opstellen met concrete voorstellen om het welzijn op het werk te verbeteren. Het JAP is in principe de concrete uitwerking van het Globaal Preventie Plan (GPP) dat vijfjaarlijks wordt geactualiseerd.

De werkgever moet vóór 1 november een JAP-voorstel voorleggen aan het CPBW of aan de syndicale delegatie (als er geen CPBW is). Het CPBW kan vervolgens advies uitbrengen. Het nieuwe JAP gaat van start op 1 januari: er is dus nog twee maanden tijd voor overleg.

Het kan nuttig zijn om al voor het ontwerp van de werkgever met eigen syndicale voorstellen te komen. Dat verhoogt de kans dat deze voorstellen in het JAP worden opgenomen door de werkgever.

Meer info bij de Horval-secretarissen.

 

TE WARM – TE KOUD

De nieuwe brochure van ABVV Vorming en Actie West-Vlaanderen ‘Te warm – te koud. ‘Een werkbare werkomgeving = aangename temperatuur en klimaat om te werken. Syndicale uitdagingen voor ABVV-leden in het CPBW en Syndicale Afvaardiging’ is deze dagen een goeie handleiding!

In de brochure krijg je een  gedetailleerde toelichting wat warmte en koude betekenen voor je lichaam, welke regelgeving er is, welke syndicale strategie je kunt volgen, welke maatregelen mogelijk zijn, waar je op moet letten, enz.

Tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out

Het FOD heeft een handige tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out.

Dit instrument heeft als voornaamste doelstelling de gezondheidswerkers te helpen om voortekenen van burn-out in te schatten. De ervaring van de gezondheidswerker stelt hem of haar in staat een toestand van burn-out en de ernst ervan op te merken. Het instrument heeft ook als doel om de gezondheidswerkers eerste denkpistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out (PDF, 269 KB)

 

 

tool

Syndicaal werken rond re-integratie van langdurig zieke werknemers

Sinds vorig jaar is er nieuwe wetgeving rond re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Werk aanpassen kan op vele manieren: aanpassing van de werkplaats, van de taakinhoud en van de arbeidstijd en zelfs van de arbeidsorganisatie. De nieuwe wetgeving verplicht je werkgever re-integratie van langdurig zieke collega‘s met de delegees te bespreken in het sociaal overleg. geen eenvoudige taak. Daarom staan de ABVV-diversiteitsconsulenten klaar om te helpen. Neem met hen contact!

Voorbeeld uit de praktijk: Tropicana/PBI Fruitjuice in Brugge. Lees getuigenis van een ABVV-delegee in een voedingsbedrijf.

De contactgegevens van onze diversiteitsconsulenten en meer uitleg over hun manier van werken vind je op www.scanjewerkvloer.be.

scanre-integratiepng

 

Nieuwe Codex over het welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk verscheen op 2 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad. Hij treedt in werking op 12 juni 2017.

De nieuwe Codex bestaat uit 10 boeken:

  • Boek I – Algemene beginselen
  • Boek II – Organisatorische structuren en sociaal overleg
  • Boek III – Arbeidsplaatsen
  • Boek IV – Arbeidsmiddelen
  • Boek V – Omgevingsfactoren en fysische agentia
  • Boek VI – Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Boek VII – Biologische agentia
  • Boek VIII – Ergonomische belasting
  • Boek IX – Collectieve bescherming en individuele uitrusting
  • Boek X – Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën.

Meer info via de FOD Werk.

Jaarverslag preventie en bescherming op het werk

Vóór 1 april moet de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk een jaarverslag indienen bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg over de werking van het afgelopen jaar.

De inhoud van het verslag is wettelijk bepaald.

De verklarende nota en de modelformulieren voor het jaarverslag zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via de module ‘Procedures en formulieren’: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2016.

form