Consulteren van de jaarrekening van de onderneming

Als vakabondsafgevaardigde, werknemer of consument kan het nuttig zijn om de jaarrekening van de onderneming waar je werkt of van consumeert te bekijken. Dat kan via Balanscentrale van de jaarrekeningen van de Nationale Bank van België. De Balanscentrale houdt de over de financiële situatie van de ondernemingen met publicatieverplichting bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Hoge werkdruk, onhaalbare doelstellingen, machines of software die het werktempo bepalen, verplicht concurreren met collega’s, ICT-snufjes die de grens tussen werk en privéleven doen vervagen. Voor veel werknemers is dit dagelijkse kost. Werknemers worden steeds vaker verplicht in het rood te gaan. En dus staan ook indicatoren zoals stress, burn-out, ziekteverzuim, turnover… in het rood. ABVV eist de erkenning van stress en burn-out als beroepsziekte naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april).

Lees verder.

(overgenomen van www.abvv.be)

E528F5EC-2948-41B6-9182-5B248F31037F

Help jouw bedrijf volgend jaar duurzamer te zijn (Jaarlijks Actieplan voor welzijn op het werk)

Binnenkort wordt het Jaarlijks Actieplan (JAP) besproken, een ideaal moment om duurzaamheid op de agenda te zetten.

Jaarlijks moet elke werkgever een actieplan opstellen dat concrete voorstellen bevat om tijdens het komende werkjaar het welzijn op het werk te verbeteren. Het ontwerp voor het jaarlijks actieplan moet ten laatste op 1 november ter advies aan het CPBW of syndicale afvaardiging (als er geen CPBW is) worden voorgelegd. CPBW-leden of syndicaal afgevaardigden hebben ook het recht om zelf maatregelen voor te stellen.

Lees verder

 

groene-arbeidsplaatsen

Informatiewebsite FOD voor OR- en CPBW-leden

De FOD Werkgelegenheid lanceerde een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Op deze website vind je nuttige inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Bekijk de website: www.cpbw-ondernemingsraad.be

fod