Bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding ingeval van langdurige ziekte

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal Fonds bedraag € 7,56 per dag.

We herinneren kort aan de specifieke regeling:

 • Elke arbeider die 3 opeenvolgende maanden ziek is (behalve beroepsziekte of arbeidsongeval) heeft recht op de vergoeding.
 • Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56. Wie binnen de 33 dagen opnieuw ziek valt, wordt beschouwd als zijnde hervallen in de oude ziekte en kan de vergoeding verder blijven ontvangen tot de laatste dag van de 12e maand ziekte.
 • De vergoeding wordt uitgekeerd in een 6-dagenweek of volgens een 6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen), zelfs indien de arbeider werkt in een 5-dagenweek.
 • Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.

Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Ziek wegens Corona in de voedingsnijverheid ?

Bent u tewerkgesteld in de voedingsnijverheid en werd u ziek door Corona gedurende de periode van 13.03.2020 en 31.12.2020, dan kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van een aanvullende vergoeding bij het Sociaal Fonds.

De tussenkomst bedraagt 19.30 € bruto per dag en wordt uitgekeerd in een zesdagenweek.

U kan deze aanvullende vergoeding aanvragen ongeacht uw anciёnniteit en tewerkstellingsbreuk  ( m.a.w. ook deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties ).

Contacteer ons voor meer info !

 

 

Bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding

Ben je werkzaam als arbeider in de bakkerijsector en ben je economisch of technisch dan heb je misschien recht op een bestaanszekerheidsvergoeding!

Gedurende de eerste 45 werkloosheidsdagen per kalenderjaar, zowel bij economische als technische werkloosheid, betaalt het Sociaal Fonds van de sector een bestaanszekerheidsvergoeding van 8,70€ per dag voor de eerste 5 werkloosheidsdagen en 11,96 euro vanaf de zesde werkloosheidsdag.

De uitkering kan bekomen worden door een aanvraagformulier over te maken aan het Fonds. Je kan het formulier bekomen bij Horval WVL.

 

Voedingsnijverheid (PC118): landingsbanen

Werknemers die 60 jaar of ouder zijn en 25 jaar beroepsloopbaan hebben kunnen uitkeringen genieten in het kader van landingsbanen.

Werknemers kunnen vanaf 55 jaar een landingsbaan (1/5de) opnemen of vanaf 57 jaar (1/2de) met behoud van een uitkering, indien ze zich in een van de volgende situaties bevinden:

 • Landingsbaan “lange loopbaan”
  • Een beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende (lange loopbaan)
 • Landingsbaan “zware beroepen”
  • Uitoefening van een zwaar beroep (nachtarbeid – ploegenarbeid – werk in onderbroken diensten):
   • ofwel gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar;
   • ofwel gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar
  • Ofwel minstens 20 jaar nachtarbeid gepresteerd hebben.

Voedingsnijverheid (PC 118): Werkbaar werk, Werk aan de winkel!

Een bedrijfs-cao rond “werkbaarheid van het werk”

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die reeds een “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 evalueren. Hierbij wordt nagegaan welke verdere acties ondernomen moeten worden. Het paritair comité raadt aan om tijdens de evaluatie een adviseur van Alimento uit te nodigen om toelichting te geven bij hun vernieuwd aanbod.

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die nog geen “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 afsluiten. Bedrijven die tegen deze deadline nog geen cao hebben afgesloten zullen een bijdrage van 0,10% van de loonmassa moeten betalen vanaf 01.01.2021 tot en met de datum van het afsluiten van een cao werkbaar werk.

De cao’s moeten voor 30.09.2020 aan Alimento bezorgd worden.