Nieuwe brochures!

Op onze Nieuwspagina vindt je volgende brochures:

Speciaal voor jongeren:

Handboek Europese Ondernemingsraden

ETUI (Europees Vakbondsinstituut) heeft onlangs een duidelijk en volledig handboek gepubliceerd over de Europese Ondernemingsraden (EOR).

Het handboek gaat over de historische aspecten van de EOR, hun oprichting, hun demografische samenstelling, hun bevoegdheden, vergaderingen, plaatsen en middelen.

 De PDF-versie in het Engels is beschikbaar op de website van ETUI:

https://www.etui.org/Publications2/Books/European-Works-Councils-and-SE-Works-Councils-in-2015.-Facts-and-figures

 

European-Works-Councils-and-SE-Works-Councils-in-2015_-Facts-and-figures_detail

 

Categories OR

Nieuwe lijst met ecocheque-producten

ecochequesDe lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt het onder meer mogelijk om ecocheques te gebruiken voor de betaling van de plaatsing, de herstelling en/of het onderhoud van verscheidene producten die al eerder in de lijst voorkwamen. Het “onderhoud” slaat op de uitgaven die nodig zijn om die producten in goede staat te houden.Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen,  roetfilters, enz.

Lees het persbericht van de Nationale Arbeidsraad.

Beroepschauffeurs vergeet de nascholing niet!

Wist u dat alle chauffeurs met een rijbewijs C minimum 35 uur verplichte nascholing moeten volgen vóór 09/09/2016?

Alle beroepschauffeurs met een rijbewijs van de C-groep zijn verplicht om minstens 35 uur nascholing te volgen om hun beroep te mogen blijven uitvoeren. Deze opleidingen moeten gevolgd worden vóór 09/09/2016. Doel van deze nascholing: waarborgen dat de vakbekwaamheid van de chauffeurs op peil blijft.

BELGISCH STAATSBLAD – 10.05.2007 − Ed. 2

Wist je dat? Sector inplanting en onderhoud parken en tuinen: langdurig ziek

Champ de tulipeWie meer dan vier maanden ononderbroken ziek is krijgt vanaf de eerste dag van de vijfde maand ziekte een vergoeding van 4,96 € per dag (zes dagen week) gedurende een maximale periode in functie van zijn anciënniteit in de sector: na 5 jaar dienst in de sector: max. 13 weken en na 10 jaar dienst:  max. 26 weken.

Deze vergoeding wordt betaald door de werkgever.

 

Straffe Madammen in de Vakbond

madammenHoe combineer je werk en privé? Hoe zit het met deeltijds werk? Waarom
bestaat er nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen? Wat zijn de
uitdagingen in een flexibele arbeidsmarkt? Hoe werkbaar is je werk?

Het zijn thema’s die ons allemaal aanspreken. Maar soms liggen ze bij vrouwen
nog nét een tikkeltje gevoeliger.

Kom daarom in actie! Strijd samen met het ABVV voor werkbaar werk, voor
een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd, tegen de loonkloof en tegen de
hyperflexibiliteit.

Word ABVV-kandidaat bij de komende sociale verkiezingen en mobiliseer je
collega’s om meer vrouwen te laten beslissen over de dagelijkse bezorgdheden
van álle werknemers! Evenwichtige vertegenwoordiging is broodnodig
voor evenwichtige beslissingen.
In de brochure ‘STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND’  krijg je een overzicht van de ABVV-prioriteiten om van jouw werkplek een betere werkplek te maken.

Klik hier en lees de brochure!

 

Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd

ABVV, ACV en ACLVB dienen vandaag een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd te laten vernietigen. In één beweging contesteren zij ook de verstrenging van het vervroegd pensioen en de optrekking van de leeftijd voor het overlevingspensioen. Ze doen dit zowel voor de werknemerspensioenen als voor het stelsel van de overheidspensioenen voor ambtenaren en onderwijzend personeel ABVV, ACV en ACLVB achten deze wettelijke ingrepen als strijdig met diverse grondwettelijke rechten. Met name door een achteruitgang van het recht op sociale zekerheid (artikel 23). En ook strijdig met het verbod op discriminatie (artikel 10 en 11). Vrouwen worden immers in veel zwaardere mate getroffen door deze maatregel.

De optrekking van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is een substantiële achteruitgang van het recht op sociale zekerheid zoals gegarandeerd in de Grondwet. Men trekt de pensioenleeftijd op onder het mom van de betaalbaarheid van de pensioenen. Puur ideologisch werd deze maatregel doorgedrukt zonder enige impactanalyse noch op de sociale zekerheid noch op de mensen. Alternatieven, zoals bijkomende financiering, nochtans voorgesteld door de expertencommissie, werden niet in overweging genomen.

Vrouwen worden bovendien nog harder getroffen. Door hun kortere loopbanen wordt de toegang tot het vervroegd pensioen voor velen onmogelijk gemaakt. Het gelijk behandelen van ongelijke situaties is een discriminatie, volgens het Grondwettelijk Hof. De toegangsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen wordt op 42 jaar gebracht. De gemiddelde loopbaan van een vrouw is 36,6 jaar, terwijl deze van een man 42,2 jaar bedraagt. Dit betekent dus dat voor een groot pak vrouwen het vervroegd pensioen niet langer toegankelijk is. Vrouwen worden zo gestraft voor situaties uit het verleden. Discriminaties op de arbeidsmarkt, worden herbevestigd in de pensioenreglementering. Vrouwen betalen dus twee keer de prijs.

De vakbonden eisen een serieuze en integrale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De vakbonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid.

Internationale campagne om steun te betuigen aan de werknemers van de PepsiCo-depots

pepsibanner1

Wat is PepsiSqueeze?

De wereldgigant in snacks en dranken PepsiCo probeert om een werknemersgroep te breken die de moed heeft gehad om een vakbond te vormen in de Indiase deelstaat West-Bengalen. In 2013 hebben de werknemers van drie depots, die uitsluitend aangeworven werden door PepsiCo voor de Frito Layproducten, hun nieuwe vakbond geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten. Sindsdien werden ze gepest en aangevallen door handlangers van de onderneming. Nadien werden uiteindelijk 162 van de 170 werknemers die tewerkgesteld zijn in de depots plots op straat gezet.

Lees meer over dit bericht

 

Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

De arbeiders ontvangen bij tijdelijke werkloosheid (economische of technische werkloosheid), gedurende 60 dagen per kalenderjaar een bijkomende vergoeding van € 4 per dag (in 2015 € 3,80) bovenop de RVA-uitkering.

Deze bijkomende vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds. U kan de aanvraagformulieren verkrijgen op een van de HORVAL WVL-secretariaten.

Er is een specifieke bepaling van toepassing voor de uitzendkrachten.

Raadpleeg uw syndicaal afgevaardigde of neem contact op met HORVAL WVL voor bijkomende informatie.