Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

De zogenaamde ‘sociale correctie’ van de regering-Michel treft gepensioneerden, mensen die van een uitkering moeten leven, en in het bijzonder vrouwen, extra hard. De ‘sociale correctie’ is in feite een discriminerende asociale maatregel.

Vakbond ABVV | Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!
In het kader van de taxshift verhoogde de regering de belastingen via btw en accijnzen. De werkenden krijgen hiervoor een klein beetje compensatie, via de personenbelastingen. Een compensatie die overigens niet opweegt tegen alle facturen die de regeringen van dit land doorschuiven naar de burgers.

Aanpassing van de loonberekeningsmodule op www.abvv.be

Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe barema’s van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze geven aan hoeveel belasting vanaf 1 januari 2016 ingehouden wordt op de lonen, pensioenen en brugpensioenen die
per maand uitbetaald worden.
Vanwege de wetswijzigingen in het kader van de ‘taxshift’ van de regering omvat dit barema enerzijds de wijzigingen m.b.t. de berekening van de forfaitaire beroepskosten, het basisbarema en de werkbonus en anderzijds de niet-indexering van de belastingverlagingen voor pensioenen en andere vervangingsinkomens.
Bovendien zijn er bepaalde andere parameters (belastingvrij bedrag, belastingschijven…) in de berekening van de bedrijfsvoorheffingsschaal
die wel werden geïndexeerd.
Hierdoor zullen de netto-inkomens van werknemers en ambtenaren zoals elk jaar stijgen in januari 2016.
Wij geven nog aan, als voorbeeld, dat de voorheffingskorting toegekend aan werknemers die recht hebben op lagere persoonlijke sociale bijdragen, opgetrokken werd van 14,40% tot 28,03% van de werkelijk toegekende werkbonus.
De module voor de berekening van het nettoloon op onze website werd aangepast aan deze nieuwe cijfers.
Bereken je nettoloon op: www.abvv.be/bereken-je-nettoloon

Deeltijds aan ‘t werk? Vraag je inkomensgarantie-uitkering aan!

Ondanks de pesterijen van de regering-Michel raden we deeltijdse werknemers aan de inkomensgarantie-uitkering aan te vragen of zich in te schrijven als deeltijdse met behoud van rechten. Controle op de ‘actieve beschikbaarheid’ van deeltijds werkenden begint op 1 september 2016;

Meer info? Neem contact op ABVV-Werkloosheidsdienst. Klik hier voor de kantoren en openingsuren.

 

Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Eindeloopbaandagen

119 horval icoonDe volgende arbeiders beschikken over een aantal extra verlofdagen:

  • 3 betaalde eindeloopbaandagen voor alle arbeiders vanaf 58 jaar die voldoen aan de voorwaarden van SWT op 58 jaar;
  • 5 betaalde eindeloopbaandagen voor alle arbeiders vanaf 60 jaar en met minstens 10 jaar anciënniteit.

Toepassingsmodaliteiten:

  • Het recht op de eindeloopbaandagen wordt geproratiseerd voor de deeltijdse arbeiders;
  • Deze eindeloopbaandagen zijn onderling niet cumuleerbaar (het meest voordelige regime is van toepassing) en worden vastgelegd in onderling overleg tussen werkgever en arbeider.