Sectorale onderhandelingen. Stand van zaken.

We onderhandelen momenteel in de sectoren voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen lopen niet overal van een leien dakje. Een overzicht:

PC 118: Voedingsnijverheid

PC 119: Handel in Voedingswaren

  • Het patronaat valt onze koopkracht en de indexering van onze lonen aan! Lees verder

PC 132: Technische land- en tuinbouwwerken

PC 144: Landbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 145: Tuinbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 302: Horeca

PC 333: Toeristische attracties

  • Onderhandelingen zijn bezig.