Stap mee met de klimaatmars in Oostende op zondag 6 december

De Franse overheid besliste dat de klimaatmars van 29 november in Parijs niet kan doorgaan omwille van de aanslagen van 13 november in de Franse hoofdstad. Climate Express organiseert daarom een klimaatmars in Oostende op 6 december.

 Programma

  • 12u15 – 13u00: aankomst & verzamelen op het Zeeheldenplein (plein op de dijk met de rode rotsblokken van Arne Quinze)
  • 13u00 – 14u30: mars van Zeeheldenplein naar Strandplein te Mariakerke, langs de dijk
  • 14u30 – 15u30: mensenketting op het strand
  • 15u30 -16u30: speeches en verrassingsoptreden

Samen opstappen met andere Horval-ers?

Dat kan, we verzamelen op Visserskaai ter hoogte van Noordzeeaquarium op 500m van het station richting Zeeheldenplein.

 

ABVV-correctie op RVA-cijfers oktober: geen daling, maar stijging werkloosheid!

Het ABVV corrigeert maandelijks de cijfers die de RVA publiceert m.b.t. de evolutie van de werkloosheid.

Het is niet omdat er 38.505 personen met een inschakelingsuitkering in de periode januari-oktober werden uitgesloten – en dat aantal neemt elke maand nog toe – dat zij niet zouden moeten meegeteld worden bij de werklozen. Het is immers niet omdat deze mensen uit de werkloosheidsverzekering gegooid werden, dat ze niet meer werkloos zijn.

Dit betekent dat de werkloosheid op jaarbasis niet gedaald is met 27.550 maar integendeel gestegen is met 10.755 eenheden.

En we tellen daar dan nog niet de werkzoekenden bij die gesanctioneerd of uitgesloten werden in het kader van de verstrengde (actieve of passieve) beschikbaarheid. Dat zijn er maar liefst 19.867 in de eerste helft van 2015.

Het ABVV blijft het herhalen: de overheid moet geen jacht maken op werklozen, maar de werkloosheid aanpakken.

Vakbonden horecasector vechten nieuwe wet voor de horeca (flexi-jobs en overuren) aan.

ACV Voeding en diensten, ABVV Horval en ACLVB hebben vandaag beslist om opdracht te geven aan Meester Jan Buelens tot verder onderzoek naar de juridische rechtsmiddelen om de pas verschenen wet op de flexi-jobs en overuren aan te vechten.

Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een procedure tot vernietiging bij het grondwettelijk hof.

De huidige wet is niet meer dan steunmaatregelen aan bedrijven onder de vorm van het legaliseren van zwartwerk, waarbij de werknemers het slachtoffer zijn op lange termijn.

De vakbonden uit de horecasector blijven deze flexi-jobs een bedreiging vinden voor de reguliere tewerkstelling en leggen zich niet neer bij het wetgevend initiatief van de staatssecretaris.

Flexi-jobs en overuren in de horeca

Wet m.b.t. Flexi-jobs en overuren in de horeca is vandaag verschenen in Belgisch Staatsblad. De volgende stap van deze regering in de sociale afbraak van de rechten van de werknemers !!! De vakbonden bekijken op korte termijn pistes om deze wet die op zeer wankele voeten staat juridisch onderuit te halen!!

 

“Wit lintje” als teken tegen geweld

Op 25 november vindt naar jaarlijkse gewoonte de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen plaats.

Het begin: White Ribbon Campaign Canada

Op 6 december 1989 stapte een man op de universiteit van Montréal (Canada) een klas binnen en vroeg de mannelijke studenten de klas te verlaten. Toen vermoordde hij 14 studentes. Dit gebeuren was voor enkele Canadese mannen de aanzet om in 1991 hun verantwoordelijkheid op te nemen tegen het geweld op vrouwen en de White Ribbon Campaign op te starten.

Internationaal symbool

Het dragen van een wit lintje in de week voor de datum van de moord is het internationaal symbool van verzet tegen geweld tegenover vrouwen.

Het witte lintje staat symbool voor een persoonlijke belofte om geen geweld te gebruiken en om gewelddaden van anderen nooit te dulden of stilzwijgend te laten gebeuren.

Wist je dat? Handel in Voedingswaren – jaarlijkse koopkrachtpremies

Kerstpremie

De kerstpremie bedraagt

€ 112,20 voor de voltijdse arbeiders die werden tewerkgesteld gedurende het hele kalenderjaar. De premie wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand december.

De jaarlijkse koopkrachtpremies of kerstpremie kunnen op het vlak van de onderneming worden omgezet in andere voordelen, mits ondernemings-cao. Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie naar verhouding tot hun prestaties.

Premie € 78,54

In de loop van januari wordt een jaarlijkse koopkrachtpremie van € 78,54

In de maand januari wordt in de ondernemingen met 50 werknemers of meer aan alle arbeiders een premie uitbetaald. Het bedrag van deze premie stemt bij een volledig refertejaar overeen met € 165,42 bruto, met inbegrip van enkel en dubbel vakantiegeld.