Nieuwe Cacao Barometer 2015

Chocolade: het is heerlijk, maar is het ook eerlijk?

De Cacaobarometer is een initiatief van de belangrijkste Europese maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij een duurzame cacaoproductie. In het rapport wordt gehamerd op de extreme armoede waarin West-Afrikaanse cacaoboeren leven en de grote spelers die de markt domineren.

cacaoIn Ivoorkust, het grootste cacaoproducent land ter wereld, moet een boer vier keer zoveel verdienen dan nu om de armoedegrens van twee dollar per dag te bereiken. Om een loon te bekomen dat zowel in de basisbehoeften voorziet als een leefbaar inkomen kan verzekeren, moet het nog heel wat meer omhoog. Het ontbreken van een leefbaar inkomen zorgt voor slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en kinderarbeid.

Deze extreme armoede is te wijten aan een oneerlijke verdeling van geld en macht in de cacaosector. Een handjevol bedrijven maakt tachtig procent van de keten uit.

Conclusie: Als de cacaosector niet fundamenteel verandert, dan is er geen toekomst voor cacaoboeren.

Aanbevelingen:

 • Ontwikkeling van een model voor een leefbaar inkomen voor kleinschalige cacaoboeren.
 • Aanpakken van de prijsvorming , zodat boeren hogere prijzen krijgen.
 • Omschakelen van vrijwillige standaarden naar bindende sectorbrede oplossingen.

Cacoa Barometer 2015

 

Syndicale premie sector Horeca

Op 1 april starten we met de uitbetaling van de syndicale premies sector HO.RE.CA (paritair comité 302)

Er zijn twee soorten betalingen:

 1. automatische betaling
 2. betaling na afgifte ‘bon syndicale premie’

sp horeca

 

GEAUTOMATISEERDE BETALING

Horval stort de syndicale premie op uw bankrekening indien u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. U had vorig jaar een syndicale premie ontvangen;
 2. U bent in regel met uw bijdragen;
 3. U was in de sector tewerkgesteld tijdens de referteperiode;
 4. U hebt een bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.

 

BETALING NA AFGIFTE ‘BON SYNDICALE PREMIE’

Indien niet voldaan aan de voorwaarden voor automatische betaling, ontvang u een attest van het Sociaal Fonds.

 

HORVAL verzilvert de bon mits tijdens de referteperiode (of vanaf 1 januari voor nieuwe leden) in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling. Referteperiode van betaling: 1 oktober 2014 tot 30 september 2015.

 

Het ABVV ondersteunt de Grote Parade op zondag 20 maart 2016!

Hart boven Hard verenigt duizenden burgers en honderden organisaties (cultureel, sociaal, vakbonden, politieke partijen, jeugdorganisaties, …) die allen opkomen voor een warme samenleving en die protesteren tegen het huidig rechts regeringsbeleid van afbouw, besparingen en het ontnemen van kansen aan mensen. Een 1ste zeer kleurrijke, creatieve en vreedzame Grote Parade werd vorig jaar georganiseerd (20.000 deelnemers). De 2de Grote Parade staat in het teken van de goede alternatieven die wij wel hebben tegenover deze politiek en dit op de domeinen economie, klimaat, inkomen, solidariteit en menselijkheid. De Waalse tegenhanger van Hart boven Hard is Toute Autre Chose en neemt ook deel. Het ABVV beschouwt de 2de Grote Parade ook als een onderdeel van ons syndicaal actieplan 2016.

HbH_Parade2016_Banner_B_001

 

Syndicale premie sector Handel in Voedingswaren

Op 1 april start de betaling van de syndicale premie voor leden werkzaam in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119)

Er zijn twee soorten betalingen:
1.automatische betaling
2.betaling na afgifte ‘bon syndicale premie’

GEAUTOMATISEERDE BETALING

Horval stort de syndicale premie op uw bankrekening indien u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
1. U had vorig jaar een syndicale premie ontvangen;
2. U bent in regel met uw bijdragen;
3. U was in de sector tewerkgesteld tijdens de referteperiode;
4. U hebt een bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.

BETALING NA AFGIFTE ‘BON SYNDICALE PREMIE’
Indien niet voldaan aan de voorwaarden voor automatische betaling, ontvang u een attest van het Sociaal Fonds.

HORVAL verzilvert de bon mits voor 30 september 2014 lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
Referteperiode van betaling: 1 oktober 2014 tot 30 september 2015.

syndicale premie handel in voedingswaren

Syndicale premie Bakkerijsector

Op 1 april start de betaling van de syndicale premie voor leden werkzaam in de bakkerijsector.

Er zijn twee soorten betalingen:

 1. automatische betaling
 2. betaling na afgifte ‘bon syndicale premie’
GEAUTOMATISEERDE BETALING
Horval stort de syndicale premie op uw bankrekening indien u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
1.    U had vorig jaar een syndicale premie ontvangen;
2.    U bent in regel met uw bijdragen;
3.    U was in de sector tewerkgesteld tijdens de referteperiode;
4.    U hebt een bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.
BETALING NA AFGIFTE ‘BON SYNDICALE PREMIE’
Wie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en toch in de sector werkt zal van het Sociaal Fonds een ‘bon syndicale premie’ ontvangen.
HORVAL verzilvert de bon mits voor 1 juli 2014 lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.

 

Referteperiode van betaling: 1 juli 2014 tot 30 juni 2015.

Syndicale premies bakkerijen

Seniorvakantie?

Werknemers van 50 jaar of ouder die het werk hervatten als loontrekkende in de privé-sector, recht hebben, ter aanvulling van hun onvolledig recht op gewone betaalde vakantie. Meer info kan je krijgen bij Horval!

vakanrie