Nieuwe OiRA voor de sector parken en tuinen.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk hebben nieuwe OiRA risicoanalyse-instrumenten gelanceerd voor de sector parken en tuinen. Met deze online tools kan er in ondernemingen binnen de sector de risico’s inzake het welzijn op het werk beoordelen.

 

 

Gelegenheidswerk in de Tuinbouwsector: NIEUW: Green@work

In de land- en tuinbouwsector geldt een specifiek systeem van gelegenheidsarbeid. Het is erop gebaseerd dat de sociale bijdragen voor gelegenheidsarbeiders niet worden berekend op het werkelijke loon, maar op een forfaitair loon.

In de tuinbouwsector mogen gelegenheidsarbeiders bij meerdere werkgevers uit de sector samen, niet meer dan 65 dagen per jaar werken.  Opgelet er zijn twee uitzonderingen: witloofteelt en champignonteelt. In deze twee subsectoren mogen gelegenheidsarbeiders bovenop de 65 dagen nog 35 dagen extra werken, weliswaar niet als uitzendarbeid.

NIEUW! De dagen worden voortaan bijgehouden in een nieuwe onlinedienst Green@work.

 

 

 

Gewijzigde indexeringssysteem van de forfaitaire daglonen

De forfaitaire dag- en uurlonen van de gelegenheidswerknemers in de landbouw, de tuinbouw en in de horeca ( de gelegenheidswerknemers -extra’s genoemd- en werknemers op dienstpercentage) worden voortaan niet meer geïndexeerd zoals de vaste uur- en maandlonen van de sector.

Voortaan zullen de forfaitaire lonen de indexering van de GGMM (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) volgen.

Omdat de kans bestaat dat de forfaitaire lonen achterop geraken ten opzichte van de sectorlonen zal de Minister om de 2 jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen vergelijken met de evolutie van de sectorlonen en past indien nodig de forfaits aan bij ministerieel besluit. Dat lezen we in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2018.

Het zelfde Koninklijk besluit schrapt de proratisering van de dagforfaits voor deeltijdse werknemers met fooien.

IMG_4905

Werknemers uit de land- en tuinbouwsector zijn slachtoffer van aanhoudende besparingen door regering bij Bpost!

Attesten eindejaarspremie raken door personeelstekort niet bij de betrokken werknemers.

Een groot deel van de werknemers uit de land- en tuinbouwsector wachten sedert begin december op hun eindejaarspremie. De bezuinigingspolitiek van deze rechtse regering, met diverse reorganisaties en personeelsverlies tot gevolg, lijdt tot het niet kunnen verwerken van het toegenomen volume aan post en dus tot onaanvaardbare vertragingen.

Het FIFO (First In – First Out) principe van Bpost verergert dit probleem. Concreet wil dit zeggen dat de zendingen van vandaag eerst aan bod komen. Wanneer deze verwerkt zijn, wordt de post, die gisteren is blijven liggen, aangepakt, enz. tot ooit het laatste stuk zal verwerk zijn. Met als gevolg dat vele werknemers uit de land- en tuinbouw nu nog steeds op hun eindejaarspremie wachten.

Dit is absoluut niet de verantwoordelijkheid van de werknemers van Bpost. Zij werken immers 6 op 7 dagen en er wordt beroep gedaan op interimarbeid, en daarenboven swingen de overuren de pan uit…. Dit allemaal om de achterstand toch te kunnen wegwerken!

ABVV Horval heeft steeds het belang van goed werkende overheidsbedrijven en diensten benadrukt! Besparingen zoals deze regering doorvoert, zijn dan ook onaanvaardbaar en de werknemers uit de sector land- en tuinbouw betalen hier cash de rekening van. Dit is voor ons onaanvaardbaar en onze werknemers zullen dit zeker in gedachte houden bij de volgende verkiezingen!!!

Nieuwe website van EDUplus

EDUplus vzw, opgericht door de sociale partners, organiseert vorming en opleiding voor de werknemers van de groene sectoren , zijde:

  • Tuinbouw (145),
  • Parken en Tuinen (145.04),
  • Landbouw (144) en
  • Technische Land- en Tuinbouwwerken (132).

EDUplus heeft een vernieuwde website www.eduplus.be.

op de website staat informatie over de organisatie zelf, outplacement, de link met onderwijs en het nieuw vormingsaanbod 2017-2018.