Werkzaam in sociaal fonds Parken en Tuinen PC 145.4? De uitbetaling van de getrouwheidspremie en syndicale premie komt eraan!

Werknemers die tenminste zes maanden in de sector werken in de tuinaanleg hebben recht op een getrouwheidspremie en syndicale premie, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden.

NIEUW: leden van HORVAL en in orde met de ledenbijdrage krijgen de premies rechtstreeks gestort worden op je bankrekening. Het document van het sociaal fonds dient niet binnengebracht te worden!

Meer weten over de voorwaarden neem dan contact op met een HORVAL sociaal consulenten.

Feesdagvergoeding voor seizoenarbeider in de land- en tuinbouw.

Werk je op een feestdag als seizoenarbeider in de landbouw (PC 144) of in de tuinbouw (pc145) dan heb je recht op een feestdagenvergoeding!

 

Logisch toch?
In principe mag er niet gewerkt worden op een feestdag. Wie toch werkt omwille van pluk- of oogstwerkzaamheden heeft recht op het loon voor de gepresteerde uren en een vrije dag ter compensatie. Maar gezien seizoenarbeiders in de sector werken met dagcontracten kan er geen compensatiedag gegeven worden. Daarom werd er een sectorale cao afgesloten waarin voorzien wordt dat seizoenwerknemers die arbeid verrichten op een wettelijke feestdag, nadien aanspraak kunnen maken op een feestdagvergoeding die een compensatie vormt.

Bedrag?
Het gemiddelde van het aantal gewerkte uren per dag in de loop van maximum 4 voorgaande weken x het uurtarief

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen !

 

 

PC 132: Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte

Werk je in de sector van de technische land- en tuinbouw (PC 132) en ben je langdurig ziek, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding!

Voorwaarden:

 • minimum 1 jaar in dienst is in de sector van de technische land- en tuinbouw
 • langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 4 maanden wegens
  ziekte of ongeval van gemeen recht

Bedrag en duurtijd:

 • De vergoeding bedraagt € 5  per ziektedag vanaf de eerste week van de 5e maand ziekte. De duur is afhankelijk van de anciënniteit:
  • Vanaf 1 jaar anciënniteit : gedurende maximum 4 weken
  • Vanaf 5 jaar anciënniteit : gedurende maximum 13 weken
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit : gedurende maximum 26 weken

Meer info bij Horval West-Vlaanderen.

Technische land- en tuinbouwwerken: recht op vergoedingen bij werken op verplaatsing

Werk je binnen de sector van de Technische land- en tuinbouwwerken (PC 122) en moet je van je  werkgever op verplaatsing gaan werken? Dan moet je werkgever  voorzien in een behoorlijke huisvesting en in de kost.

Wanneer de werkgever in de onmogelijkheid verkeert om dit te doen, moet hij een vergoeding van  17,86 EUR per nacht betalen voor de huisvesting en  17,86 EUR  per dag voor de maaltijden.

Wanneer je op verplaatsing werkt, heb je bovendien per volledige werkdag recht op 9,68 EUR scheidingsvergoeding.

 

Aanpassing van de forfaitaire daglonen

Bij de werknemers tewerkgesteld in de horeca op dienstpercentage worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait, vastgelegd door de RSZ. Er wordt dus geen rekening gehouden met het werkelijke bedrag van het dienstpercentage. De bedragen van de forfaits zijn geïndexeerd.

Gelegenheidswerkneners in de horeca, ook wel extra’s genoemd, kunnen maximaal 2 dagen naeen tewerkgesteld zijn. Voor een maximum van 50 dagen per kalenderjaar worden de sociale bijdragen berekend op een uur/dagforfait in plaats van het effectief uurloon. De uur/dagforfaits zijn eveneens aangepast aangepast.

Ook gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw worden voor een maximaal aantal dagen per jaar sociale bijdragen berekend op een dagforfait. Het aantal dagen is afhankelijk van de subsector.

De dagforfaits die gelden vanaf 1 april 2022 lees je door hier te klikken. 

Meer info bij horval West-Vlaanderen.