Wil je deeltijds werken met een RVA-uitkering?

Opgelet! VDAB controleert de beschikbaarheid van werkzoekenden, ook van deeltijdsen met uitkering!

Als deeltijds werknemer met behoud van rechten en een IGU moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je moet:

  • bij VDAB ingeschreven zijn als werkzoekende voor een voltijdse job;
  • ingaan op alle uitnodigingen van VDAB;
  • actief meewerken met de voorgestelde begeleidingsacties;
  • een passende job of opleiding aanvaarden.

Werkloos en ga je deeltijds werken? Kom eerst langs bij de ABVV-werkloosheidsdienst.

Breng de gegevens mee over het loon dat je zal verdienen en het aantal werkuren.

 

 

Bereken zelf jouw pensioenverlies

Op de website www.mypension.be vind je het bedrag van je pensioen: het opgebouwd pensioen tot op dat moment (moest het pensioen nu opgenomen worden, wat dus fictief is); of het wettelijke pensioenbedrag op de vroegst mogelijke pensioendatum; of het wettelijke pensioenbedrag op de wettelijke pensioendatum (65, 66 of 67 jaar).

In de berekeningsmodule zijn de regeringsmaatregelen op vlak van brugpensioen (SWT) en periodes van inactiviteit nog niet opgenomen. Vanaf volgend jaar is dat wel het geval. Daarom is het van belang nu al een eerste keer het bedrag van je pensioen te raadplegen.

Log met je elektronische identiteitskaart in op www.mypension.be om het bedrag van je pensioen te kennen. Doe dit volgend jaar opnieuw om te zien hoeveel de regering van je pensioen afpakt.

 Knipsel

 

Ik werk op een feestdag, krijg ik extra loon?

In principe is werken op een feestdagen verboden, tenzij zondagsarbeid in de sector is toegelaten (zoals in de sector van toeristische attracties en de horecasector waar werknemers ook tewerkgesteld worden op een zondag).

Voor tewerkstelling op een feestdag heeft u recht op:

  1. Een normaal loon voor de verrichte arbeid;
  2. Een bezoldigde inhaalrustdag binnen de zes weken.

 

Meer info? Neem contact op met de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!

 

serveuse foto horval fed

Klein verlet voor feest vrijzinnige jeugd of communie?

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner. 

 Let op: voor de eerst communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.