Werkbaar werk is ook vakbondswerk!

Ben je delegee en zoek je hulp, informatie of inspiratie over werkbaar werk? Klopt dan zeker aan bij de ABVV-diversiteitsconsulenten.

Zij helpen je met enquêtes over werkbaar werk, werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers, informatie over de Vlaamse werkbaarheidsmonitor alle ondersteuning bij de tewerkstelling van allochtonen, personen met een arbeidshandicap, oudere werknemers en jongeren zonder diploma.

Contacteer de ABVV-diversiteitsconsulenten.

Lees praktijkvoorbeelden.

werkbaar werk

 

12716419_1069290329758787_1936696267510517511_o

Petitie tegen Brits wetsvoorstel dat het stakingsrecht nog verder wil inperken

Onze Britse kameraden van het Trades Union Congress (TUC) hebben een petitie opgestart tegen een wetsvoorstel dat het stakingsrecht nog verder wil inperken.
Wij roepen jullie op om de petitie te verspreiden & te ondertekenen.

De petitie kan hier gevonden worden:

https://campaign.goingtowork.org.uk/petitions/david-cameron-don-t-threaten-the-right-to-strike

Daisy

Jeugdvakantie?

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon. Meer info? Contacteer Horval!

 

We zijn 90 dagen voor de verkiezingsdatum! De verkiezingsprocedure gaat nu echt van start!

De OR of het CPBW (en als die nog niet bestaan de werkgever) moet immers een bericht aanplakken met belangrijke mededelingen:

  • de datum en de uurregeling van de verkiezingen,
  • de benaming en het adres van de technische bedrijfseenheid of bedrijfseenheden waar een CPBW en/of OR wordt opgericht,
  • het aantal mandaten per OR en/of CPBW en per categorie van werknemers,
  • voorlopige kiezerslijsten,
  • lijst met namen van het leidinggevend personeel (+ hun functie), of de plaats waar men deze lijst kan raadplegen,
  • de lijst met namen van kaderleden of de plaats waar deze lijst kan worden geraadpleegd, maar alleen als er een OR wordt verkozen,
  • de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien, de persoon of de dienst die de oproepingsbrieven verzendt of uitdeelt.

Deze informatie is bestemd voor alle werknemers.

De aanplakking mag echter vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Op naar dag X+35: Indienen van de kandidatenlijsten!

dag x

Aanwezigheidsregistratie vleessector

Sinds 1 januari 2016 geldt in de vleesnijverheid een aanwezigheidsregistratie. Slachthuizen, ondernemingen voor vleesbereidingen en vleesproducten en  de uitsnijderijen die onder de PC’s 118 en 119 vallen, moeten voortaan elke dag alle personeel registreren dat in de onderneming aanwezig is. De registratie geldt voor eigen personeel, maar ook alle personeel van de aannemers en onderaannemers. Dit geldt ook voor de zelfstandigen die activiteiten in het vlees komen verrichten.