Ziek op een feestdag…

Ben je ziek tijdens een periode waarin een feestdag valt dan behoud je het recht op loon voor de feestdag(en) die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvraag van de ziekte of ongeval, periode van zwangerschap- of bevallingsrust.
Heb je vragen rond de regelementering van feestdagen en of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen.

Recht op een eindejaarspremie?

In de maand december wordt in haal wat sectoren een eindejaarspremie betaald. Er bestaat geen echter geen algemeen recht op eindejaarspremie. De toekenning ervan is meestal het resultaat van onderhandelingen op niveau van de sector of onderneming.

Heb je vragen over eindejaarspremie? Neem dan contact op met Horval WVL!

Eco-cheques voor iedereen?

De eco-cheques zijn geen algemeen of automatisch recht.

Niet iedereen zal ze met kerst krijgen. De toekenning van de eco-cheques wordt geregeld met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sectoraal of ondernemingsniveau of bij gebrek daaraan, in een individuele schriftelijke overeenkomst.

Wil je meer weten over eco-cheques? Neem contact op met Horval West-Vlaanderen!

Wijziging in de ziekteaangifte

Vanaf 1 januari 2016 is er een verandering in de procedure van ziekteaangifte .

Wanner je door ziekte niet meer kan gaan werken, dan moet je dat zo snel mogelijk laten weten aan je werkgever. Maar je moet ook aangifte doen bij je ziekenfonds. Voor de aangifte van je ziekte heb je het “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” (formulier “vertrouwelijke”) van je ziekenfonds nodig, dat je laat invullen door je dokter.

Wat verandert er? ziektewet-276x300

Je dokter moet niet alleen de begindatum van je ziekte op het formulier invullen, maar ook de datum waarop hij verwacht dat je opnieuw kan gaan werken. Dat is nieuw!

Je ziekenfonds mag na de voorziene einddatum op het formulier geen uitkeringen meer betalen. Blijf je toch langer ziek, dan moet je vanaf 2016 onmiddellijk een nieuw “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” naar je ziekenfonds sturen. Op dat getuigschrift moet de dokter de nieuwe einddatum schrijven. Anders zal je geen ziekte-uitkeringen meer ontvangen.

Meer informatie over het nieuwe model van getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid

Overgang naar het winteruur

We schakelen over van zomertijd naar wintertijd in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober 2015. Om 3 uur ’s morgens wordt de klok één uur teruggedraaid

De omschakeling kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van werknemers die op dat moment aan het werk zijn.

De CAO nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad biedt de volgende oplossing aan:

Lees meer