Betaling vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni.

De Vakantiekas van de Voedingsnijverheid betaalt het vakantiegeld uit aan alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in de voedingsnijverheid (PC 118), de voedingshandel (PC 119), de landbouw (PC 144), de tuinbouw (PC 145) als voor de technische land- en tuinbouw (PC 132).

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie betaalt het vakantiegeld uit aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de horeca (PC 302), de toeristische attracties (PC 333) en als uitzendkracht (PC 322).

Werkte je in 2016 in een van bovenstaande sectoren en ontving je geen vakantiegeld spring dan een binnen met je loonbrieven op een Horval West-Vlaanderen – secretariaat. We zoeken het voor je uit!

 

Toeristische attracties (PC333): eindejaarspremie

Het sectorakkoord 2015-2016 voorziet de toekenning van een eindejaarspremie aan de werknemers vanaf december 2016!

Twee mogelijke scenario’s:

1) De ondernemingen die nog eindejaarspremie toekennen of een eindejaar­spremie die lager is dan € 170

De eindejaarspremie bedraagt € 170 bruto die gans 2016 tewerkgesteld was als voltijds werkende werknemer. Pro rata voor deeltijdsen of diegene die >6m en < 12m tewerkgesteld zijn.

2) In de bedrijven waar er al een eindejaarspremie van minstens a 170 toegekend wordt aan de werknemers

Toekenning van een (extra) bruto jaarlijkse premie van € 140 voor de arbeiders en € 160 voor de bedienden. Er is geen minimumvoorwaarde op het vlak van anciënniteit.

De bruto-premie wordt betaald pro rata de deeltijdse prestaties en pro rata de prestaties tijdens het kalenderjaar.

Deze bruto jaarlijkse premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 op ondernemingsvlak worden toegekend.

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen!

pretpark

Toeristische attracties (PC 333): Ecocheques

In de bedrijven met meer dan 50 (fulltime equivalente) werknemers hebben de werknemers recht op ecocheques voor een bedrag van € 200 in 2016.

In de bedrijven met een syndicale afvaardiging kunnen de afgevaardigden onderhandelen om dit bedrag op te trekken tot maximum € 250.

Het is mogelijk dat de ecocheques in eerder gesloten bedrijfsakkoorden werden omgezet naar een gelijkwaardig voordeel. Contacteer hiervoor je delegee of kom langs bij Horval West-Vlaanderen.

Opmerking: Ecocheques zijn niet voorzien in de kleine ondernemingen, want bij de vorige sectorakkoorden werden ze omgezet in een gelijkwaardige verhoging van de minimumbarema’s.

 

IMG_1282

 

Toeristische attracties (PC 333) werken op zondag

Wist je dat?

Het werk gepresteerd op zon- en feestdagen wordt beschouwd als een normale werkdag.

Het zondagswerk geeft recht op inhaalrust die toegekend wordt binnen de 6 dagen die erop volgen. De inhaalrust mag niet verward worden met een gewone inactiviteitsdag. De duur van de inhaalrust hangt af van de arbeidsduur die gepresteerd wordt op zondag (meer dan 4 uur: volledige dag; minder dan 4 uur: halve dag te nemen voor of na 13 uur, de arbeidsduur is op die dag beperkt tot 5 uur).4779926620_744c721b9c_b

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen!

 

 

Nieuw: Brochure loon- en arbeidsvoorwaarden Toeristische attracties

333 loon en arbeidvoorwaardenWerk je in een pretpark, waterparken; waterattracties (kajaks, enz.), toeristische treinen en kabelbanen; natuurattracties zoals tuinen, parken, natuurreservaten, grotten en spelonken; dierenparken en zoo’s; culturele attracties (kastelen, burchten, historische verblijfplaatsen en monumenten, musea, enz.) en wetenschappelijke attracties (aquaria, observatiecentra, planetaria, enz.); recreatiecentra en themaparken?

Dan ligt er een nieuwe brochure met de loon- en arbeidvoorwaarden op je te wachten in een van de Horval-secretariaten! Kom er eentje ophalen!

Je kan het  ook online lezen: 333 Brochure loon- en arbeidsvoorwaarden