Indexering van de lonen op 1 januari 2023!

In tal van sectoren worden de lonen geïndexeerd:

PC 118 (voedingsnijverheid): + 10,96%

PC 119 (voedingshandel): + 11,08%

PC 144 (landbouw): + 10,96%

PC 145 (tuinbouw): + 10,96%

PC 302 (horeca): + 10,964%

PC 333 (toeristische attracties): + 11,08%

 

 

 

Stijging flexi-job uurloon

Door een indexoverschrijving bedraagt het minimumbedrag, vanaf 1 mei 2022, van het flexi-uurloon 10,33 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,79 EUR per uur (totaal dus 11,12 EUR).

Het gaat om een indexering van 2%.

 

 

Nieuwe voorwaarde van kracht inzake flexi-job

Vanaf 7 mei 2022 is het verboden om als werknemer via een interimkantoor een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever waar je als werknemer door een arbeidsovereenkomst rechtstreeks verbonden bent.

Bron: Wet van 1/4/2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS: 27/4/2022.

 

Indexering flexiloon

Vanaf 1 maart 2022 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon 10,13 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,78 EUR per uur (totaal dus 10,91 EUR).

 

 

Flexi-jobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités (of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder het desbetreffend paritair comité ressorteert):
• Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij,
industriële broodbakkerijen (PC 118.03)
• Handel in voedingswaren (PC 119)
• Zelfstandige kleinhandel (PC 201)
• Kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
• Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01)
• Horeca (PC 302)
• Grote kleinhandelszaken (PC 311)
• Warenhuizen (PC 312)
• Kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314)