Ziek op een feestdag…

Ben je ziek tijdens een periode waarin een feestdag valt dan behoud je het recht op loon voor de feestdag(en) die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvraag van de ziekte of ongeval, periode van zwangerschap- of bevallingsrust.
Heb je vragen rond de regelementering van feestdagen en of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen.

Sluitingsmomenten Horval WVL tijdens de Kerstperiode

Onze kantoren zullen gesloten zijn op volgende dagen:

Brugge:  gesloten op donderdag 24 en 31 december

Izegem:  gesloten op donderdag 24/12 en 31/12, enkel open in de voormiddag op 28, 29, 30 december

Roeselare: geen zitdag op 29/12

Oostende: gesloten op donderdag 24 en 31 december

Kortrijk:  geen zitdagen tussen 24/12 tot en met 31/12

Menen: geen zitdagen tussen 24/12 tot en met 31/12

Veurne: geen zitdagen tussen 25/12 tot en met 31/12

Ieper: enkel zitdag op 29 /12, geen zitdag op 24 en 31/12

 

Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Tussenkomst in de kosten van de kinderopvang

119 horval icoonVanaf 1 januari 2016 hebben de arbeiders werkzaam in de sector Handel in Voedingswaren recht op een tussenkomst in de kinderopvang.

Toepassingsvoorwaarden:

  • De arbeiders moeten minstens een jaar gewerkt hebben in een bedrijf binnen de sector Handel in Voedingswaren en moeten verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op het moment van de opvang van het kind;
  • Enkel een tussenkomst voor kinderen tot 3 jaar;

 

  • Onder “kinderopvang” verstaat men opvang in een erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder.

 

Toepassingsmodaliteiten:

  • Indien de voorwaarden vervuld zijn, wordt de tussenkomst toegekend aan elk van de 2 ouders;
  • De aanvragen zullen prioritair ingediend worden bij de werkgevers, die aan het Sociaal Fonds een volledig dossier per aanvraag overmaken met de nodige stavingsstukken.

Eco-cheques voor iedereen?

De eco-cheques zijn geen algemeen of automatisch recht.

Niet iedereen zal ze met kerst krijgen. De toekenning van de eco-cheques wordt geregeld met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sectoraal of ondernemingsniveau of bij gebrek daaraan, in een individuele schriftelijke overeenkomst.

Wil je meer weten over eco-cheques? Neem contact op met Horval West-Vlaanderen!

Werkloosheid, Wist je dat? Mijn dopgeld?! Alleen als ik…in regel ben met mijn bijdrage

Als je dopgeld wilt, moet je daarvoor een dossier indienen via onze werkloosheidsdienst. Dat is zo als je je job kwijtraakt of als je als schoolverlater voor de eerste keer dopgeld aanvraagt. Dat is ook zo als je baas enkele dagen geen werk voor je heeft (weinig werk, slecht weer,…) en je tijdelijk werkloos wordt, of als je niet genoeg verlofdagen hebt als je baas de firma sluit voor jaarlijks verlof. Maar ook als je opnieuw begint te werken en je recht hebt op één of andere premie of opleg. En als er iets verandert in je gezinstoestand of je persoonlijke situatie. Enzovoort…

Meer info lees je hier.