De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips

De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordigers

Het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de sociale gesprekspartners geraadpleegd over het gemeenschappelijk opstellen van een brochure:

• dat bedoeld is om, op basis van de bestaande wetgeving, bij te dragen tot een zo doeltreffend mogelijke tussenkomst van de bedrijfsrevisor in de OR tijdens de vergaderingen mbt de EFI;
• dat enkel en alleen toegespitst is op de EFI die in de OR meegedeeld moeten worden;
• dat zich richt tot de OR-leden, de bedrijfsrevisor als ook tot de bedrijfsleider.

or en efiInhoud:
o benoeming en ontslag van de bedrijfsrevisor;
o opstellen en overmaken van de EFI;
o voorstellen van de EFI;
o bijzondere punten in de informatieverstrekking: continuïteit, info over de groep, toekomstperspectieven.
Lees de brochure: De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips

Categories SA)

ABVV past actieplan aan na aanslagen Parijs

Naar aanleiding van de barbaarse aanslagen van vorige week in Parijs en elders in de wereld, werd in het licht van een verhoogde terreurdreiging het veiligheidsniveau in België opgetrokken van 2 naar 3.

De vakbonden zijn geschokt door de gruwel. Wij leggen de nadruk op het feit dat barbarij nooit kan gerechtvaardigd worden. Enkel vrede en solidariteit bieden een antwoord tegen radicalisme en angst.

De samenleving en de politiek mogen nooit wijken voor terreur. De werking van de democratie moet gevrijwaard worden en als vakbond dienen wij onze rol en werking onverkort verder te zetten. Angst mag nooit een leidraad zijn, maar als syndicalisten zijn wij ook heel erg geraakt. Ook wij zijn allen vader, moeder, zoon of dochter.

Uit respect voor de slachtoffers van het drama in Parijs en omdat wij als middenveldorganisatie niet blind zijn voor wat leeft in de samenleving, heeft het ABVV beslist om de geplande acties bijgevolg opnieuw te bekijken. In de gegeven omstandigheden moeten wij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op. De veiligheid van onze militanten, leden en de bevolking moeten we voor ogen houden.

Het actieplan dat het ABVV heeft afgekondigd en waar stakingsacties en betogingen deel van uitmaken, wordt dan ook aangepast. Alle publieke manifestaties en concentraties worden de komende weken opgeschort en vervangen door infobijeenkomsten;

Sociale bescherming voor iedereen

111111Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken maar toch arm blijven. Je werk verliezen of je oogst verloren zien gaan en geen enkel inkomen meer hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen…Voor ¾ van de mensheid is dat geen fictie.

Onder het motto ‘Sociale bescherming voor iedereen’ wil 11.11.11 die bescherming ook in het Zuiden uitbouwen om de wereldwijde armoede sterk terug te dringen.

Bekijk de campagne

 

 

Nieuw: Brochure: Langer werken met goesting in de Voedingsnijverheid

Het vormingsinstituut van de voedingsnijverheid (IPV) bundelde een aantal praktische tips en tools om te evolueren naar een organisatie die investeert in “werkbaar werk”.

Lees de brochure118 brochure langer werken met goesting”    of neem een kijkje op de website  http://www.langerwerkenmetgoesting.be/ met betrekking tot het onderwerp “langer werken”

DE regering liegt: uw koopkracht stijgt niet

www;factuurregering.be

 

 

 

 

Volgens de regering zal de koopkracht van iedereen stijgen – “100 euro netto meer per maand!” – dankzij de taxshift. Voortaan kan iedereen zelf uittellen hoe hard de regering liegt op www.factuurregering.be, een gebruiksvriendelijke tool van het ABVV waarmee iedereen de impact van de besparingen op zijn gezinsinkomen kan berekenen.

De tool berekent de impact van meer dan 20 verschillende maatregelen van zowel de Vlaamse regering Bourgeois als de federale regering Michel, van de indexsprong over de Turteltaks tot duurder onderwijs. Maar ook de hogere werkbonus voor lage lonen en de hogere forfaitaire beroepskosten worden meegeteld. Onze tool maakt duidelijk dat de zogenaamde koopkrachtversterkende maatregelen onmiskenbaar in het niet vallen bij alle Vlaamse en federale besparingen samen.

 3 troeven van factuurregering.be

Makkelijk invulbaar Je moet niks opzoeken in paperassen allerhande die je ergens diep in een schuif hebt weggestopt.

  • Transparant Je krijgt een berekening op jouw maat, aangepast aan jouw levenssituatie, met telkens helders uitleg over wat een besparing juist inhoudt en waarom die onrechtvaardig is.
  • Mobiliserend Via sociale media kan je snel en eenvoudig je resultaat delen en zo mee het sociaal protest tegen de factuurregeringen een stem geven.

http://www.factuurregering.be/